Skogsdagen Sohlstrom Webben
Stora Ensos vd Hans Sohlström konstaterade att det i det långa loppet ser ljust ut för skogssektorn, eftersom det finns efterfrågan på förnybara och återanvändbara produkter. Som exempel på innovationer nämnde han bland annat batterimaterial med råvara från skogen och nya produkter inom textilindustrin. Även träbyggandet har stor potential.
Tema

Stora Ensos Sohlström:
”Innovativa skogsprodukter
kan rädda både skogsbranschen
och klimatet”

Skogsdagarna gick av stapeln under förra veckans torsdag och fredag i Helsingfors under temat framtidens skogssektor. Evenemanget öppnades av Stora Ensos nyutnämnda vd Hans Sohlström, som lyfte fram gröna lösningar och innovativa skogsprodukter som ett sätt att säkra skogssektorns framtid.

– Det är en stor ära att få vara här idag och tala om viktiga frågor som klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald samt betydelsen av reglering, men framförallt om hur vi med de rätta verksamhetsmodellerna och samarbete kan använda trä för att producera innovativa och förnybara produkter.

Så lydde Hans Sohlströms inledande ord då skogsdagarna invigdes på hotell Clarion i Helsingfors under förra veckans torsdag.

Sohlström tillträdde som vd för skogsbolaget Stora Enso i september, och kom att hålla inledningsanförandet under evenemanget, och därmed sätta tonen för dagen.

Tre nivåer av utmaningar

Sohlberg lyfte under sitt anförande fram både skogssektorns kräftgång, Stora Ensos dåliga resultat och de globala utmaningar bolaget vill ta sig an.

– Framför oss har vi globala utmaningar där klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald utgör de allvarligaste. Det är viktigt att vi löser dessa problem, främst med tanke på våra barn och barnbarn. Vi inom skogssektorns har en plikt men också ett privilegium att se till att skogarna hålls friska också i framtiden. Vi måste säkra vårt gröna guld.

Säkrandet av det gröna guldet är i dagens situation ingen självklarhet för Stora Enso då bolaget förra veckan publicerade en rapport som påvisar att lönsamheten i dess affärsverksamhet tagit sig en törn under de senaste tre kvartalen.

Sohlberg återgav just detta faktum då han under sitt tal konstaterade att omsättning minskat med nästan en femtedel, medan rörelseresultatet minskat till en femtedel.

Den svaga globala tillväxten och höga inflationen har skapat problem för företaget då efterfrågan sjunker och marknadsläget är osäkert. Bolaget tvingas stänga fabriker och minska antalet anställda med över 1.000 jobb i vågskålen. Osäkerheten inom sektorn gör framtiden oviss.

– Traditionellt sett har det sågade virket varit den produkt som i ekonomins cykler repat sig först, men jag är rädd för att detta inte stämmer denna gång eftersom den europeiska byggsektorn befinner sig i en så dålig situation. Cellulosapriserna i Kina har visserligen stigit sedan maj-juni, men huruvida det handlar om en hållbar återhämtning är oklart, förklarade Sohlström.

Innovativa produkter och lösningar skall lyfta skogsindustrin

Enligt Sohlström ligger lösningarna dock inte i att offra naturen på affärsverksamhetens altare, utan i att hitta nya lösningar i dessas skärningspunkt.

– I det långa loppet ser det ljust ut eftersom det finns en efterfrågan på förnybara och återanvändbara produkter. Med nya innovationer kan vi också ersätta batterimaterial, skapa nya produkter inom exempelvis textilindustrin och lansera olika förnybara lösningar.

Sohlström poängterade också att kunnandet i Norden och speciellt i Finland är det bästa i världen och därmed en garant för nya lösningar inom sektorn. Satsningar på att uppnå högre förädlingsvärde inom industrin hör därmed till de utvecklingsprojekt som bolaget satsar på både för inhemsk produktion och export.

– Träbyggandet har stort potential, och är något vi själva satsar på. Vårt nya högkvarter som står färdigt på Skatudden i Helsingfors nästa år är en träbyggnad som binder koldioxid till ett värde som motsvarar 3.500 personbilars genomsnittliga årliga utsläpp.

Sohlström lyfte även fram de investeringar Stora Enso redan gjort i Finland, och som mellan åren 2015 och 2022 uppgick till 2,2 miljarder euro. Bolaget investerar också över en miljard euro i sin fabrik i Uleåborg i syfte att växa inom sektorn för högförädlade och hållbara förpackningsmaterial. Även målsättningarna inom ansvarsfullhet är ambitiösa.

– År 2050 skall alla våra produkter och lösningar vara till 100 procent förnybara. I målsättningen ingår ett mål om nettopositivitet både gällande koldioxidutsläpp, återanvändbarhet och verksamhetens inverkan på skogens mångfald.

Framtiden: värna om planeten och människan

Sohlström poängterade slutligen även hur den biodiversitetsvägkarta som Metsäteollisuus ry och Sahateollisuus ry publicerade i september ger hopp för framtiden. Forskningen som ligger till grund för kartan påvisar att naturens mångfald i våra skogar redan förbättrats på många sätt, men att många utmaningar kvarstår.

– Långtgående handlar Stora Ensos vision och hela existens just om att tackla dessa utmaningar. Vår vision om att fungera för människans och planetens bästa kunde gärna utgöra hela skogsbranschens syfte, inklusive skogsägarens.

Enligt Sohlström behövs dock i framtiden mera mångfaldigt kunnande inom skogsbranschen, vilket kräver nya förmågor och talanger.

– Till de unga vill jag därför säga att ni genom att bli en del av skogssektorn kan vara med och lösa de problem som skapats av klimatförändringen. Tillsammans kan vi trygga framtiden.