Jordbruk

Stopp för förhandsanmälningar
om rådgivningsersättning

I fredags 20.11 blev det stopp för att göra förhandsanmälningar om rådgivningsersättning i e-tjänsten Hyrrä, eftersom anslagen tagit slut. Sådan rådgivning som redan har förhandsanmälts kan utföras som normalt, men nya förhandsanmälningar om planerad rådgivning kan inte göras medan avbrottet pågår, meddelar Livsmedelsverket.

I början av år 2021 blir det igen möjligt att göra förhandsanmälningar när de medel som avsatts för den nya EU-finansieringsperioden blir tillgängliga. Livsmedelsverket informerar längre fram om den exaktare tidpunkten.

Orsaken till avbrottet är att alla medel för rådgivningsersättning som avsatts för den här EU-finansieringsperioden har tagit slut. Tidigare trodde man att de skulle räcka till utgången av november, men det har gjorts fler anmälningar än väntat. Åren 2021-22 fortgår rådgivningen på samma villkor som under den här finansieringsperioden.

Rådgivningsersättningen finansieras ur EU:s landsbygdsfond EJFLU. Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna i synnerhet när det gällt att utveckla gårdarnas konkurrenskraft, vidta miljöåtgärder och förbättra djurens välbefinnande. Rådgivning har getts också i fråga om till exempel djurhälsa, växtskyddsfrågor, energieffektivitet och innovationer.