Skogsbruk Tema

Största delen av beskogningarna
kan påbörjas  först nästa år

Markägarna har sökt beskogningsstöd hos Skogscentralen mycket flitigt i vår.  Bara en liten del av ansökningarna kommer hinna behandlas och sökandena få beslut under våren. 

För största delen av de sökande skjuts starten på beskogningsarbetet upp till våren 2022.  Arbetet får inte påbörjas förrän man fått stödbeslutet.

Beskogningsstöd har kunnat sökas sedan början av mars. Hittills har Finlands skogscentral fått in över tusen ansökningar.  Av dem har  cirka 700 granskats administrativt och skickats NTM-centralen  för utlåtande.

I slutet av april började utlåtandena från NTM-centralen komma in till Skogscentralen.  NTM-centralens utlåtande om förutsättningarna för beskogningsstöd  är bindande. Utlåtandena tar tid eftersom NTM-centralen  bland annat kontrollerar att beskogningen inte kommer att försämra den biologiska mångfalden  eller äventyra  landsbygdslandskapet. 

NTM-centralen kontrollerar också att området man vill beskoga inte är i jordbruksanvändning  och inte längre finns med i  odlingsregistret samt att områdets vattenhushållning  är som den ska.

NTM-centralen  betar av  utlåtandekön

Vid  Norra Karelens NTM-central, som koordinerar utlåtandena, uppskattar man att  anhopningen av utlåtandeärenden kommer att ha betats av före årets slut.  NTM-centralerna har begärt ökade resurser för att försnabba behandlingen.

En ansökan om beskogningsstöd kan inte godkännas  om beskogningsarbetet har påbörjats innan stödbeslutet kommit.

– Nu gäller det att ha tålamod  och vänta lugnt på stödbeslutet.  Redan en aldrig så liten påbörjad röjning  av dikeskanterna kan leda till att ansökan avslås, säger Jussi  Pirkonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.