Peter Lindstrom
Peter Lindström är spannmålsodlare på Kimitoön och vill se en större genomskinlighet och jämförbarhet för kvalitetstilläggens del.
Jordbruk Marknad

Större genomskinlighet för kvalitetstilläggens del efterlyses

Peter Lindström är spannmålsodlare på Kimitoön och vill se en större genomskinlighet för kvalitetstilläggens del. Dessutom tycker han att det är fel att kvalitetstillägen ändras sent under säsongen.

Peter Lindström odlar 86 hektar spannmål i den norra delen av Kimitoön. Lindström har hittills försökt odla spannmål med så hög kvalitet som möjligt. Någonting han upplevt som viktigt.

– Jag har försökt odla spannmål med hög kvalitet. För vetets del har det till exempel gällt att få ett högt protein. Men jag tycker att det inte känns lönt längre.

Lindström anser att medan det finns stor genomskinlighet och jämförbarhet gällande de inhemska spannmålsuppköparnas grundpriser så finns det inte det för kvalitetstilläggens del.

– Man vet inte vilka kvalitetstilläggen är, från vilken tidpunkt de gäller och dessutom så kan de ändras väldigt sent under säsongen. I synnerhet för proteintilläggets del.

Lindström påpekar också att man vid vete med högt protein ska ha en helt annan odlings- och gödslingsstrategi än vid odling av fodervete.

– Det är två olika saker, främst när det gäller sortval och gödsling, och det är viktigt att veta det redan innan sådd. Jag tycker att vi odlare borde vara noggrannare när vi gör upp olika kontrakt. Hur priset är bundet och vilka kvalitetstilläggen är och gäller för ifrågavarande spannmål.

Var uppmärksamma med kontrakten

Katariina Mattila är sakkunnig vid Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR. Hon säger att man som odlare ska läsa vad som står angivet i handelskontraktet.

– Det som står där är det som gäller. Oavsett om det står att kvalitetstilläggen går enligt kontraktsteckningstidpunkt eller leveranstidpunkt, säger hon.

Vidare uppmanar Mattila odlarna att kolla in spannmålsuppköparnas webbplatser för uppgifter om just kvalitetstilläggen. För grundprisets del har VYR också en bra och fungerande uppföljning på sin egen webbplats.

– Vi sammanställer alla de inhemska spannmålsuppköparnas prisnoteringar, veckovis. Och det här gäller uttryckligen grundpriset.

Kvalitetstilläggen enligt kontraktsteckningstidpunkten

Tarmo Kajander är direktör för spannmålshandeln vid Hankkija. Han säger att kvalitetstilläggen lever hela tiden och ändras enligt marknaden. Senaste gång Hankkija uppdaterat sina kvalitetstillägg var i början av september.

– Nu (1.9) gjorde vi faktiskt vissa förändringar för havrens del. Men kvalitetstilläggen lever hela tiden och vi för förstås en aktiv dialog med våra kunder, industrin, om vilken slags spannmål de behöver i ett visst läge. Vi följer också med tillgången på spannmål och hurudan kvalitet ett visst år för med sig. Det är närmast det senare som ligger bakom den senaste förändringen av vissa mottagningskrav och kvalitetstillägg för havrens del.

När man gör ett handelskontrakt för spannmål med Hankkija, där också priset binds, betalas kvalitetstilläggen enligt vad som gäller vid kontraktsteckningstidpunkten, inte leveranstidpunkten.

– Det är normal praxis för oss och vad jag förstår för de flesta spannmålsuppköparna på den inhemska marknaden, säger Kajander.

Kajander påpekar att Hankkijas kvalitetstillägg för all den spannmål de köper finns tillgängliga på webben. Filen uppdateras rätt så ofta och uppdateringstidpunkten noteras också i filen som finns tillgänglig där.

– På det här sättet går det att följa med kvalitetstilläggens utveckling hela tiden.