Jordbruk

Stödansökan öppnas för
djurgårdar, växthusföretagare
och sockerbetsodlare 12.2-5.3

Utlysningen av nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta inleds 12.2. Stöd kan sökas i Viputjänsten fram till 5.3, meddelar Livsmedelsverket.

Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt nordligt husdjurstöd för nötdjur, tackor och hongetter.

Grundläggande uppgifter om växthus som funnits med i ansökan förra året finns redan färdigt som hjälp i Viputjänsten. Om det inte har skett några ändringar i växthusens grundläggande uppgifter behöver sökanden endast mata in odlingsuppgifter för växterna 2024.

Transportstöd för sockerbeta betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd, för att ersätta sockerbetsodlarna för kostnaderna för transporterna.