Jordbruk

Stödansökan öppnas för
djurgårdar, växthusföretagare
och sockerbetsodlare 12.2-5.3

Utlysningen av nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta inleds 12.2. Stöd kan sökas i Viputjänsten fram till 5.3, meddelar Livsmedelsverket. Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin-...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera