Smart Farming Or Digital Agriculture 29071
Den tyska regeringen lanserar ett brett investeringsprogram för ny teknik inom jordbruket. FOTO: DLR
Jordbruk EU

Statlig ”bondemiljard”
ska främja miljöinvesteringar
på tyska gårdar

Från och med denna vecka kan tyska producenter ansöka om statliga stöd för investeringar i ny teknik som stöder klimat- och miljöåtgärder. Bidraget täcker upp till 40 procent av investeringen. Resten kan finansieras med statliga krediter.

I offentligheten har programmet döpts till ”bondemiljarden”. I praktiken ställer jordbruksministeriet 816 miljoner euro till jordbrukets förfogande för investeringar på klimat- och miljöområdet mellan åren 2021 och 2024.

I tillägg anslås 140 miljoner euro för miljöåtgärder, 24 miljoner euro för investeringsstöd och 20 miljoner euro för digital teknik. Allt som allt ställer staten ungefär en miljard euro till förfogande för producenter som är redo att satsa på miljöskonande teknik.

Ansökningstiden startade denna veckans måndag och intresset är enormt. Det dröjde inte länge innan webbsidan slogs ut. Men i praktiken står pengarna till förfogande för alla producenter med intresse att investera i grön jordbruksteknik.

Investeringar i klimatvänlig teknik

Enligt jordbruksminister Julia Klöckner ska investeringsprogrammet bli den hittills tyngsta satsningen på modernisering inom det tyska jordbruket. Stödet omfattar upp till 40 procent av investeringen. Resten kan finansieras med statliga lån till låg ränta.

Det handlar uttryckligen om investeringar i miljö- och klimatvänlig teknik. Staten vill framför allt sporra mindre och mellanstora gårdar till anskaffning av modern teknik som sänker utsläpp, bidrar till mångfald och skapar effektiva resurser.

Programmet främjar anskaffningen av moderna redskap för möjligast exakt spridning av gödsel- och växtskyddsmedel samt mekanisk bekämpning av ogräs. De tillåtna redskapen finns på en särskild positivlista.

Aktionen täcker dessutom byggnation som utvidgar lagerkapaciteten för gödsel och anskaffning av anläggningar för separering av flytgödsel. Tillhörande planering och rådgivning är inkluderade i stödvillkoren.

Regeringens utspel är en reaktion på de tyska böndernas häftiga protester mot strängare regler för gödsling och insektskydd. De senaste åren har traktordemonstrationer hört till vardagen på de tyska vägarna.

Producenterna har i åratal protesterar mot en ny gödselförordning som måste införas för att sänka nitratbelastningen av grundvattnet. EU har hotat Tyskland med straff på upp till 850.000 euro per dag om reglerna inte följs.

Investeringsprogrammen ska göra det lättare för producenterna att komma åt teknik som underlättar övergången till bättre gödselhantering, insektskydd och avveckling av glyfosat. Genom exempelvis precisionsodling blir det lättare att uppfylla målsättningarna.

Stort intresse för precisionsredskap

Banker som finansierar jordbrukets investeringar intygar ett stort intresse bland producenterna för GPS-redskap som underlättar precisionsspridning av gödsel och växtskyddsmedel.

Jordbruksminister Klöckner betraktar ny teknik som en nyckelfaktor som främjar produktionen av högvärdiga livsmedel på ett klimat- och miljövänligt sätt. Hon vill också finansiera investeringar i djurskydd med en djurvälfärdskatt på livsmedel.

Programmet får både ros och ris från producenthåll. Den tyska producentbasen Joachim Ruckwied välkomnar regeringens initiativ att främja investeringar i modern digitalteknik. Det underlättar en miljövänlig produktion av högvärdiga livsmedel.

Bönder ute på fältet konstaterar att programmet i princip låter bra, men man befarar också nackdelar. Programmet stöder anskaffning av många nya maskiner och redskap. Då finns risken att marknaden för begagnade maskiner bryter samman.

Läs också: Webbsidan kraschade och pengarna tog slut