Skogsvagar 1 A
Staffan Molander, vd för Molanders transport, konstaterar att många vägar på landsbygden är undermåliga. Säkerheten försämras och bränsleförbrukningen och slitaget ökar. Dåliga vägar får stora konsekvenser för hela samhället, säger han.
Tema

Staten måste satsa mera på det
lägre vägnätet på landsbygden

Staten satsar inte tillräckligt på underhållet och reparationerna av vägarna på landsbygden. Det hotar konkurrenskraften på landsbygden, enligt Meto. Vd:n för Molanders Transport Ab håller med om att vägarnas skick...
Har blivit sämre Utan att ha fakta till hands upplever Molander att situationen på vägarna har blivit värre på senare år. Men vilka är de största orsakerna till att vägarnas skick...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera