Jordbruk

Start för de nya lokala
enheterna för avbytarservice

I början av året inleder fyra nya lokala enheter för avbytarservice sin verksamhet. De har bildats genom sammanslagning av nuvarande lokala enheter till större regionala helheter. I början av 2023 fortsätter sammanslagningen av lokala enheter i nya områden, uppger LPA.

Den lokala enheten för avbytarservice i södra Österbotten bildas av de nuvarande enheterna i Kurikka, Alajärvi, Alavo, Kauhajoki och Kauhava. LPA har ingått ett uppdragsavtal med Kurikka stad.

St. Michels stad kommer att leda avbytarservicen i sydöstra Finland. Den nuvarande lokala enheten i St. Michel slås samman med avbytartjänsterna i Parikkala och Rantasalmi.

Avbytarservicen i södra Finland består av de lokala enheterna i Sysmä, Tavastehus, Kouvola och Lovisa med Sysmä som ansvarskommun.

Avbytarservicen i Vemo går samman med de nuvarande avbytartjänsterna i Pöytis och Salo. Ledningsansvaret har Vemo kommun.

LPA inledde i början av 2021 ett projekt var syfte är att stöda de lokala enheterna i sammanslagningen och utveckla och förenhetliga avbytarverksamheten på riksnivå. Projektledare Marja-Leena Rautaparta vid MPS Prewise har under året hjälpt förvaltningspersonalen vid de lokala enheterna att lösa praktiska frågor i anslutning till sammanslagningen

– I regionalt så här vidsträckta enheter uppträder också alldeles nya utmaningar, till exempel hybridledning och multilokalitet, säger Marja-Leena Rautaparta.

– Förvaltningspersonalen vid enheterna som ska sammanslås har samarbetat aktivt. De har tydligt varit villiga att reformera sin verksamhet så att det kan bildas alldeles nya enheter där betjäningen av kunder och möjligheterna för alla att orka i arbetet står i fokus, tillägger Rautaparta. 

Projektet för sammanslagning fortsätter sitt arbete. Förutom de lokala enheterna medverkar nu också enheterna som slås samman 2023 och de som inte kommer att utvidgas den här gången.