Jordbruk

Stängning av gränsövergångar
till Ryssland påverkar
import och export

Regeringens beslut att stänga en del av Finlands östra gräns påverkar även import och export, meddelar Livsmedelsverket.

Gränsövergångarna Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala kommer att vara stängda till och med den 18 februari 2024 enligt regeringens beslut. Importen av levande djur samt livsmedel och produkter av animaliskt ursprung från Ryssland kommer att upphöra helt, eftersom de inte kan importeras genom Vaalimaa, som är den enda gränskontrollstationen på den östra gränsen.

På grund av stängningen av Vaalimaa gränskontrollstation kan transitförsändelser av animaliskt ursprung heller inte lämna Finland via Vaalimaa så länge gränsen är stängd. Gränskontroller av försändelser som avgår via Vaalimaa utförs inte vid Nordsjö hamns gränskontrollstation så länge östgränsen är stängd.

Det är inte möjligt för försändelser av animaliskt ursprung att lämna Finland genom de norra gränsövergångarna.

Importen och transiteringen av levande växter och färska växtprodukter över landgränsen kommer också att upphöra, eftersom Vaalimaa är den enda tillåtna gränskontrollstationen för dem. Export av växter och växtprodukter från Finland till Ryssland som kräver ett sundhetscertifikat är möjlig genom de gränskontrollstationer som fortfarande är öppna.