Maskinmassa
Dan Stenback, Fredrik Grannas och Bengt Nyman lyssnade på Greppa Marknadens seminarium om spannmålsmarknaden som ordnades på Lantbruksmässan.
Jordbruk Maskin & teknik

Speciell stämning på
lantbruksmässor lockade

Lantbruksmässans stämning hade lockat Fredrik Grannas och Dan Stenback från Österbotten till Helsingfors. Både Grannas och Stenback hade som inledning på mässbesöket slagit sig ner för att lyssna på Greppa Marknaden-projektets seminarium om spannmålsmarknaden.

– Som producent måste man följa med utvecklingen för att kunna maximera lönsamheten i jordbruket, sade Grannas. De största maskinerna tittar man på, men den verkliga nyttan hittas bland de andra insatserna.

Stenback höll med.

– Och mässan som helhet intresserar förstås, det blir ändå ett par-tre år mellan mässbesöken.

Ett varv till testbanan med 12 traktorer från 7 olika märken stod också på programmet.

Grannas och Stenback hade själva ordnat sin resa till mässan, men på lördagen ordnas samtransport från Österbotten med buss.

– Ännu finns det plats på bussen, så kasta dig på luren och kom med, var Grannas uppmaning till österbottniska producenter.