Bengt Nyman
Lönsamheten inom spannmålsodlingen och lantbruksnäringen överlag har försämrats drastiskt under de senaste åren. Enligt Naturresursinstitutet Lukes prognos blir årets lönsamhetskoefficient 0,00, säger spannmålsutskottsordförande Bengt Nyman.
Jordbruk SLC Marknad

Spannmålsutskottet diskuterade lönsamhetsfrågor

SLC:s spannmålsutskott diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och krispaketet på sitt möte den första november.
– Enligt Naturresursinstitutet Lukes prognos blir årets lönsamhetskoefficient 0,00, säger utskottsordförande Bengt Nyman. 

Lönsamheten inom spannmålsodlingen och lantbruksnäringen överlag har försämrats drastiskt under de senaste åren. 

– Vi såg på en tabell som gick från 2000 till 2018. I början på 2000-talet låg lönsamhetskoefficienten på nivåer mellan 0,7/0,8 och 0,4. År 2009 låg den på -0,06. Under de senaste fem åren har den legat kring 0,1 och nu är prognosen för i år 0,00, berättar Nyman.

På utskottsmötet gick man också igenom odlingssäsongen landskapsvis.

– Torrast hade de på Åland, i Åboland och Västra Nyland. I Österbotten var skördarna mer normala, men även där hade man stora lokala variationer, säger Nyman. Han konstaterar att det i stora drag var sydvästra Finland som drabbade hårdast av torkan.

Kartläggning gällande exportfrämjande åtgärder

SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund, som jobbar deltid med projektet Farmers Grain Export, berättade om marknad och exportfrämjande åtgärder.

– Vi fick ta del av den odlarförfrågan man för närvarande finslipar och fick också möjlighet att komma med kommentarer, berättar Nyman.

Intresseförfrågan skall gå ut till odlarna inom en snar framtid med målet att kartlägga intresset för att odla för export samt utreda ifall det finns intresse för gemensam lagring och torkning.

– Vi diskuterade också möjligheten att betala exempelvis en halv euro per hektar för en organisation som i framtiden kunde befrämja exporten. Om det här kommer det en motion till SLC-kongressen från Ingå lokalavdelning, säger Nyman.

SLC:s ombudsman Rikard Korkman informerade utskottet om Spannmålstorget som nu kommit igång och uppmanade medlemmarna att bekanta sig med det. Han gav också en spannmålsmarknadsöversikt både för Finland och globalt samt svarade på frågor om Polar Oats, som i framtiden allt mer kommer att koncentrera sig på export av livsmedels- och ren havre. Efterfrågan är stor och man kommer att förstärka bolaget med nytt kapital.

Nya förhandlingar om TOS-avgifter

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback kom med en lantbrukspolitisk översikt samt redogjorde för turerna kring krispaketet. Han tangerade även producentorganisationerna, som efter lagändringen 1.1.2018 får vara betydligt större och därmed kan betyda nya möjligheter för producenterna.

Utskottet tog också upp TOS-avgifterna.

– Utsädessidan gick ut redan ifjol ut med att man ville göra ett femårigt avtal, men på grund av fjolårets dåliga skörd blev det sist och slutligen ett ettårigt avtal med oförändrad prisnivå, berättar Nyman och konstaterar att nya förhandlingar ska ske i höst.

– Tillsvidare finns det inget fastslaget datum, men ett avtal för nästa år ska förhandlas fram före årsskiftet.

Som ett övrigt ärende diskuterade utskottet slutligen den kommande stödperioden.

– Tidtabellen för beredningen är stram och våra tjänstemän sitter i olika arbetsgrupper. Stödnivån kommer att minska. I framtiden måste vi både få ner våra produktionskostnader och få ett högre pris från marknaden för våra produkter. Jag informerade utskottet om att MTK:s åkerväxtutskott har gett ett förslag till MTK-styrelsen om att hela landet skulle vara ett stödområde. Det bör utredas hur det skulle se ut ifall man hade ett stödområde i hela landet som ett jämnt hektarstöd. Produktionskopplade stöd skulle alltså bindas till produktionen och inte arealen, förklarar Nyman.