Jordbruk Tema

Spannmålstorget har kommit bra i gång

Den nya digitala handelsplatsen Spannmålstorget (viljatori.fi) för spannmål, oljeväxter och proteingrödor har nu varit i funktion i drygt två månader. 

Marko Saapunki från FPI Partners som utvecklat handelsplatsen säger att den kommit rätt bra i gång.

– Vi kommer säkert att uppnå vår målsättning om 1.000 registrerade kunder innan slutet av augusti. Just nu ligger vi på mellan 700 och 800 registrerade användare, och vi väntar oss att komma upp till några tusen under hösten och vintern.

Saapunki är nöjd med antalet användare i det här skedet.

– Att vi redan närmar oss tusen är ganska bra, eftersom sommaren överlag inte är någon aktiv tid. Dessutom framskrider sådant här långsamt; Spannmålstorget är ju ett helt nytt sätt att bedriva handel på. Man kan inte ens vänta sig att användarna hittar oss över en natt.

Plus för användarvänlighet

Enligt Saapunki har det kommit positiv feedback gällande användarvänligheten.

– Vi tycks ha lyckats relativt bra med att förverkliga den här tjänsten, men det betyder inte att vi inte kontinuerligt behöver satsa på att utveckla den och vara lyhörda för vad användarna vill ha.

Saapunki betonar att förtroende och datasekretess är en viktig ingrediens då den digitala handelsplatsen utvecklas.

– Kunderna måste kunna lita på oss.

Trots att den torra sommaren kommer att innebära mycket sämre skördar för många odlare, tror Saapunki att den också kan medföra ett ökande intresse för nya försäljningskanaler.

– Vi vill öka handelns öppenhet. Registrerade användare kommer åt att kolla företagens köpanbud. Hittar man ett lockande anbud, kan man bestämma sig för att sälja ett parti åt ett företag. Det här är också ett bra sätt för producenten att få reda på hur efterfrågan ser ut.

Saapunki uppmanar därför producenterna att modigt registrera sig på tjänsten.

– Viljatori har inte anslutnings- eller användaravgifter och det kostar inte heller att bekanta sig med offerterna.