Jordbruk Marknad

Spannmålsskörden väntas bli den minsta på 2000-talet

Enligt Naturresursinstitutets beräkning blir spannmålsskörden 2,8 miljarder kilo 2018. Om beräkningen realiseras kommer spannmålsskörden att vara den minsta under detta årtusende.

Skörden blir en tredjedel mindre än år 2009, då spannmålsskörden var den största skörden sedan millennieskiftet. Rågskörden minskar troligen med hälften och veteskörden med en tredjedel jämfört med i fjol. År 2018 är det tredje dåliga skördeåret i rad i Finland.

Om den exceptionellt torra och varma vädret fortsätter kan spannmålsskörden i höst vara ännu mindre än den nu beräknade skörden.

– Om den beräknade spannmålsskörden realiseras är den lika liten som missväxten 1998-1999. Då krympte skörden till följd av fortsatt regn det första året och torr och varm sommar det andra året, säger överaktuarie Anneli Partala i Naturresursinstitutets statistiktjänst.

Den pågående vegetationsperioden har inte börjat lovande. Värmeböljan och torkan i början av sommaren har påverkat växternas tillväxt och skördebildning negativt.

– Under den regniga och kalla perioden återhämtade sig växtbeståndet på vissa ställen efter dessa svårigheter. Värmeböljan kan dock bidra till brådmogna växtbestånd, vilket minskar den förväntade skörden ytterligare, berättar forskningsprofessor Pirjo Peltonen-Sainio vid Naturresursinstitutet.

Rågskörden halveras

Rågskörden kommer att bli 50 procent mindre än i fjol, dvs. den minsta skörden på fem år. Skörden på cirka 50 miljoner kilo räcker endast till hälften av konsumtionen i Finland.

Veteskörden minskar med en tredjedel jämfört med i fjol och blir den minsta skörden på 15 år. Den huvudsakliga orsaken till den minskade rågskörden är att odlingsarealen hade minskat på grund av ogynnsamt såväder i höstas. I fråga om de övriga sädesslagen är torkan den huvudsakliga orsaken.

Kornskörden blir troligen den minsta skörden på 30 år. Den minskar med en åttondedel jämfört med i fjol. Bland alla sädesslag minskar havreskörden relativt sett minst, med en dryg tiondedel. Havreskörden blir den minsta på åtta år. År 2018 är det andra året på de senaste 30 åren då havreskörden understiger 900 miljoner kilo.

Rapsskörden minskar med en fjärdedel jämfört med i fjol. De senaste åren har odlingen av raps ökat och hektarskörden har varit större än för rybs. Detta år är ett undantag: rapsskörden kommer att vara mindre än vanligt och den sådda arealen började minska.

Naturresursinstitutets skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria Centralernas experters bedömningar av sina egna regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 16 juli. Ungefärliga iakttagelser samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Arealerna för odlingsväxter grundar sig på läget i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem.