Taru Antikainen
Taru Antikainen vid MTK ansvarar för projektet som ska skapa förutsättningar för spannmålsodlarna att grunda producentorganisationer. PRIVAT FOTO
Jordbruk

Spannmålsodlare startar
producentorganisation

I Egentliga Finland finns långt framskridna planer på att grunda en producentorganisation som fokuserar på handel med spannmål. Ett 30-tal odlare står bakom initiativet som backas upp av MTK:s Tuotto-projekt. Projektets syfte är att hjälpa odlare att grunda producentorganisationer och öka spannmålsproduktionens lönsamhet.

Ett aktiebolag har grundats för ändamålet och på ett möte som nyligen ordnades i Rusko utanför Åbo beslöt odlarna att processen med etableringen går vidare. Följande steg är att göra upp regler för producentorganisationen och registrera bolaget.

Tuotto-projektet bistår med sakkunniga som skriver modellregler och handbok för producentorganisationen.

– Reglerna är klara redan och målet är att handboken ska vara klar till sommaren, säger projektledare Taru Antikainen vid MTK.

Antikainen ansvarar för projektet som ska skapa förutsättningar för spannmålsodlarna att grunda producentorganisationer. Man fokuserar på att hitta producenter som vill samarbeta med varandra. Man vill också främja olika samarbetsformer och nätverkande i hela landet.

– Men det är en utmaning att få producenterna att engagera sig och samarbeta. Finländska odlare är dåliga på att samarbeta, säger Antikainen.

Mot den bakgrunden är hon glad över att man nu är nära att grunda en producentorganisation som fokuserar på spannmål.

Första i sitt slag i landet

Organisationen blir den första i sitt slag i landet. Till skillnad från flera andra branscher inom producentrörelsen existerar ännu ingen producentorganisation med fokus på spannmålshandel. För tillfället verkar nio producentorganisationer i landet som ägs av odlarna. De är antingen andelslag eller aktiebolag och verkar under Livsmedelsverkets tillsyn.

På svenskt håll är Närpes Grönsaker och Ålands Trädgårdshall exempel på etablerade producentorganisationer som marknadsför och säljer odlarnas produkter.

Antikainen tycker att det är på tiden att man nu också grundar en producentorganisation för spannmål. På sikt är målet att fler sådana ska grundas i landet.

– I Europa är det vanligt med den här typen av producentorganisationer. Det är konstigt att det inte grundats tidigare hos oss eftersom producentorganisationer redan finns i andra branscher och lagen tillåter det, säger hon.

Målet är att öka lönsamheten

Tanken med att grunda en producentorganisation är att den ska förbättra producenternas förhandlingsposition på marknaden och öka lönsamheten i spannmålsproduktionen.

En producentorganisation kan vara antigen ett andelslag eller ett aktiebolag som godkänns av Livsmedelsverket. För att organisationen ska bli godkänd krävs minst fem medlemmar eller en omsättning på 500.000 euro.

Men för att det ska gå vägen behövs stora volymer då köparna helst köper stora partier spannmål.

Antikainen säger att det borde finnas minst 100 medlemmar i en producentorganisation för att man ska nå lönsamhet och stora volymer. I det här sammanhanget talar man om odlingsarealer på tillsammans 5.000-10.000 hektar.

Verksamheten kan omfatta flera produkter eller spannmålssorter. Den kan också omfatta gemensamma uppköp av konstgödsel, utsäde och maskiner.

Producentorganisationen ska ha gemensamt överenskomma regler och mål.

Samarbete är viktigt

Antikainen poängterar vikten av samarbete och engagemang. Hon säger att det är viktigt att medlemmarna känner ett ansvar och inte bryter mot reglerna.

– Till exempel bindande spannmålskontrakt är viktiga, och bryter man kontraktet blir det sanktioner, säger hon.

I slutändan handlar det om att effektivera verksamheten och öka lönsamheten.

– Odlarna kan till exempel samarbeta kring odlingsmetoderna och komma överens om vad och hur man odlar. Det ökar produktiviteten och ger större skördar, säger Antikainen.

Läs också:
Intresse finns hos odlare på Kimitoön
A-spannmål i Sjundeå utreder möjligheterna