Betor
För den som funderar på sockerbetsodling skulle det vara dags att fatta beslut, konstaterade Sebastian Sohlberg, ordförande för SLC:s sockerbetsutskott. Sucros utvidgar produktionen och ännu finns det kunnande och maskiner kvar för vidare utveckling. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Sockermarknaden
behöver flera odlare

Sucros satsar på utökad sockerbetsodling och letar ännu efter nya odlare. Coronaläget minskade sockeråtgången något, men marknaden visar tecken på återhämtning.

Ännu skulle det behövas sockerbetsodlare för den kommande säsongen, berättade Tero Tanner, VD för Sucros Oy, under måndagens odlingstillfälle om sockerbetor. Kontrakt kan göras upp fram till våren.

– Vi kommer allt mera att gå in för att göra upp kontrakten redan sommaren innan, sade Tanner. Men ännu kan man göra kontrakt inför kommande säsong eller treårskontrakt med fast pris.

Tanner berättade att Sucros fått feedback om att fröbeställningen från Europa borde göras tidigare. Därför beställer man nu fröna några veckor tidigare än normalt. Förhandlingarna om sockerbetspriserna för 2022 inleds också så småningom med MTK och SLC.

– Då kan vi börja koncentrera oss på odlingskontrakt för 2022, sade Tanner.

Sakari Malmilehto, odlingskonsulent för Sucros, berättade att ettårskontrakt med fast pris varit den populäraste metoden att göra upp kontrakt, och utgör 72 procent av kontrakten. Treårskontrakten med fast pris står för 18 procent och ettårskontrakt med variabelt pris 10 procent. Av 510 kontrakt är närmare 40 stycken nya.

– Det har också kommit med odlare med lite större arealer, vilket betyder att vi ännu kan ha möjlighet att höja odlingsarealen, sade Malmilehto.

En del av sockerbetssorterna är redan slutsålda. Det finns också möjlighet att välja en sort som inte är betad med neonikotinoider.

Dispens inte optimalt

Sebastian Sohlberg, ordförande för SLC:s sockerbetsutskott, påpekade att ett litet underskott nu ses på den globala sockermarknaden, vilket kan påverka priserna. Sohlberg har varit med och förhandlat fram branschavtalet för sockerbetsodlarna.

– Det som förväntats bli ett överskott på den globala marknaden blev på grund av coronan istället ett litet underskott på 1,9 miljoner ton, sade Sohlberg. För 2021 förväntas underskottet bli cirka 3,5 miljoner ton, vilket kan höja marknadspriset något.

På världsmarknaden har råsockerpriset visat tecken på försiktig återhämtning.

– I EU har priset stagnerat men inte sjunkit. Ur odlarperspektiv har man upplevt det som uppmuntrande att priset inte sjunkit på den inre marknaden under coronan.

Växtsjukdomar som gul viros har drabbat produktionen hårt i synnerhet i Frankrike och skördeprognosen har därför sjunkit. Många länder har fått dispens för att använda neonikotinoider vid betning.

– Att alltid be om undantagslov är ändå inte rätt väg att gå, konstaterade Sohlberg. Det borde finnas konsensus om att växtskyddsmedel kan användas när det är så här viktigt för produktionen. På sikt måste vi hitta andra lösningar, men undantagstillstånd är inte optimalt.

Dags att fundera på betans framtid

I Finland innebar coronapandemin att sockeråtgången minskade både inom industri och privathushåll, berättade Tero Tanner. I början hamstrade hushållen socker till viss mån, men det avtog snabbt.

– Traditionellt ökar försäljningen i maj under skolavslutning och andra fester, men när allting avbokades syntes det i sockerkonsumtionen. Nu har marknaden återhämtat sig något.

En del av den industriella sockerförsäljningen har balanserats genom konsumentförsäljningen, men bortfallet har inte kompenserats helt. För Sucros del är målet ändå att öka sockerproduktionen till 100.000 ton vitsocker i år med satsningar både på odling och på sockerfabriken i Säkylä. 

– Även den nylanserade sockerbetsschnitzeln kan ge ytterligare inkomst för branschen om försäljningen blir lyckad, konstaterade Sohlberg.

Sohlberg påpekade också att det nu vore viktigt för alla odlingsområden att fundera kring betans framtid.

– Än finns det både kunnande och maskiner kvar för vidare utveckling. Men för att det även i framtiden skall finnas betodling på alla finlandssvenska odlingsområden bör man nu fundera långsiktigt och agera så att man kan bygga upp samarbeten kring befintliga maskinringar. På så sätt kan man även säkra tillgången på en gröda till i växtföljden. Som alla vet så är det inte, på dessa breddgrader, överutbud på grödor som diversifierar växtföljden på gårdarna.

Sitter du i tankarna att odla betor inom de närmaste åren, då är det dags att utvärdera läget på allvar, sade Sohlberg.

– Sockerbetan är en framtidsgröda odlad genom samarbete. Allt från specifikt riktat samarbete till ”all in” är värt att utvärdera. Kontakta dina lokala betodlare och hör dig för!