Viktoria Forsberg
Viktoria Forsberg är vd för Seger Marketing som specialiserat sig på branding och marknadsföring på sociala medier. Just sociala medier är viktiga för företagarna på landsbygden – till och med en möjlighet att hålla landsbygden levande på sikt, säger hon.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Sociala medier möjlighet för företagen på landsbygden

Att utnyttja sociala medier i marknadsföringssyfte är ett utmärkt instrument för företagare på landsbygden. Men fortfarande är det bara ett fåtal som anlitar professionell hjälp. Vi kan bli bättre på att lyfta fram det som görs på landsbygden, säger Viktoria Forsberg.

I dag pratas det mycket om att vissa delar av landet avfolkas. Folk flyttar bort från orter i periferin och i takt med det försvinner service. Att hålla hela landet levande – i synnerhet landsbygden – är en utmaning. 

– Det har skett en urbanisering länge nu men i något skede tror jag att den här utvecklingen ändras. Jag tror att folk kommer att börja sprida ut sig igen för att ta det lugnare. Allt går snabbare i dag, våra huvuden fylls med information och intryck och redan nu ser man trender som går emot det här, säger Viktoria Forsberg. 

Forsberg är vd på Seger Marketing. Ett företag som specialiserat sig på branding och marknadsföring på sociala medier. Ett av företagets ledord är att jobba för att det ska finnas möjligheter att leva och verka utanför storstadsområdena även i framtiden.

– Digitaliseringen ger folk och företag möjligheter att leva och bo på landsbygden. Digitaliseringen kan till och med vara räddningen. Som exempel startade jag mitt företag i Småbönders i Kronoby kommun. En av mina anställda kom från Lahtis och en från Helsingfors. De valde att flytta inom en 40 kilometer m radie från kontoret och båda har konstaterat att det är bra att bo på landsbygden.  

– Det finns många fördelar med att bo utanför tätorter, säger hon. 

Försäljningen ökade

Viktoria Forsbergs sambo är mjölkproducent i Småbönders och hon känner väl till jordbrukets utmaningar. Hennes företag har flera kunder inom jordbrukssektorn – allt från mindre till stora aktörer. Ett företag som anlitat Seger Marketings tjänster är Gårds Smak, vars direktförsäljning av lokala råvaror har ökat explosionsartat. 

– När Gårds Smak tog kontakt med oss hade de 140 registrerade kunder. I dag har de cirka 1700 kunder. Marknadsföringen är en bidragande orsak till att de har kunnat öka sin försäljning, menar Forsberg. 

Det som Forsbergs team gjorde var att diskutera med Gårds Smak om marknadsföringsstrategin.  Bland annat utvecklades logon, professionella reklam- och produktbilder togs och layouten till webbutiken planerades om. 

– För att få kundens förtroende får en webbsida eller logo inte ut att vara hemlagad. Företagets hemsida är mycket viktig och måste ge ett bra intryck så att potentiella kunder faktiskt vågar betala på nätet. 

En professionell och visuellt fin webbsida är en sak. Kommunikationen på sociala medier en annan. Där handlar det mera om att kommunicera och förmedla företagets story och förstärka ett varumärke – utan att sälja. 

– Det går att sprida budskapet kostnadseffektivt på sociala medier. Också mindre företag kan växa. Man kan börja i liten skala och gradvis bygga på. Sociala medier ger en möjlighet att få organisk synlighet och till det behövs inte en enorm marknadsföringsbudet.  

Algoritmer styr

Det som Seger Marketing och andra liknande aktörer också har specialiserat sig på är att via sociala medier rikta marknadsföringen. Det görs via annonsering som styrs av algoritmer.

– Vi kan testmarknadsföra en kampanj och genom den här processen kan vi se vilka personer som är intresserade. På så sätt kan vi skapa en säljtunnel och se vad som fungerar bäst för våra kunder. Genom att utföra annonseringstest som styrs via algoritmer kan vi hitta de rätta kunderna, förklarar Forsberg och ger en mycket kortfattad version av hur den här processen på sociala medier fungerar i praktiken. 

Enligt Forsberg är användningen av digitala verktyg i barnskorna på landsbygden. 

– Vi är inte dåliga på att lyfta fram oss själva på exempelvis sociala medier, men vi kan bli betydligt bättre. Det finns så mycket potential – i synnerhet för de företagare som känner att de vill utveckla sin verksamhet. 

– Vill ett företag öka chanserna att växa och är redo för nästa steg så är det nästan ett måste att utveckla närvaron på sociala medier. Det gäller att utnyttja de möjligheter som finns. 

Forsberg ser inget hinder för någon bransch. 

– En företagare som säljer VVS-tjänster, en jordbrukare som har direktförsäljning eller en maskinentreprenör har inget att förlora på att ge en bra bild av sig själv. Som företagare ska man visa upp det som är bra – och det görs effektivt på sociala medier. 

Satsar på kampanj

Under hösten kommer Seger Marketing att genomföra en kampanj för att försöka nå österbottniska företagare både i städer och på landsbygden. 

– Speciellt ute på landsbygden behövs synlighet på webben. Mentaliteten i Österbotten är ofta ganska ödmjuk och försiktig då det gäller synlighet men nuförtiden ökar konkurrensen och var och en måste synas. Det finns många som inte längre kan konkurrera med pris men då måste man få fram till exempel bra service och människan bakom produkten, säger hon. 

Och fortsätter:

– Målet är bland annat att sänka tröskeln för företagare att visa upp sig på sociala medier och lära sig bjuda ut sina produkter och tjänster. Österbottniska företag får prova på proffsig, resultatinriktad marknadsföring i sociala medier. 

Seger Marketing öppnade nyss ett kontor i Karleby och har nu verksamhet på två orter. För att kunna driva och utveckla det egna företaget har hon varit tvungen att ta till okonventionella metoder ur österbottnisk synvinkel. 

– Jag satsar på mitt företag och min man driver en stor mjölkgård med 300 djur. Vi har också tre barn och för att klara allt det här har vi anlitat en au-pair. Tack vare den här hjälpen orkar vi arbeta som företagare och när vi är hemma ser vi också till att vi har tid för barnen.