Jordbruk SLC Livet på landet

”Snöskoterförare bör
kolla upp vad som gäller”

Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP, har inte hört om ett liknande fall där en snöskoterled olovligt skulle ritats in på en officiell karta utan lov. Han har däremot hört om enskilda fall där snöskoterkörning har förekommit på marker där markägaren inte gett lov.

– Det sker övertramp med jämna mellanrum. Jag uppmanar snöskoterförare att alltid fråga lov av markägare om det är tillåtet att köra eller inte. Det är deras ansvar – inte markägarnas – att kolla upp det innan de börjar köra, säger Grannas.

Sköts den biten enligt reglerna ökar också chanserna för snöskoterföreningarna att få fortsatt lov för rutterna.

– Om snöskoterförarna kör på rutter där de har lov och allt fungerar enligt reglerna fungerar samarbetet med markägarna. Förvaltas det förtroendet är det lättare att komma överens med markägarna också i framtiden, säger han.

Grannas tror att något som kan bidra till att dylika fall sker kan vara flera snöfattiga vintrar. På grund av att verksamhet inte ordnas på flera år kan kunskap om reglerna gå förlorad inom föreningarna.

– Det kan hända att kunskapen inte förs vidare om verksamheten minskar på grund av snöbrist. Vi har haft flera år nu när det inte körts så mycket snöskoter. Därför är det viktigt att alla föreningar verkligen går igenom reglerna när det finns snö och aktiviteten ökar.

Han uppmanar också markägare att vid behov sätta ut exempelvis skyltar med snöskoterförbud eller plastband. 

– Det finns rykten om att markägare har satt upp taggtråd, men jag hoppas att det inte stämmer. Trots att det är ett störande moment om man plötsligt har snöskoterförare olovligt på ens marker är det viktigt att man inte tar lagen i egna händer. Då är det bättre med plastband eller skyltar, säger Grannas.

Läs också:
Han fick olovlig snöskoterled dragen på sina odlingsmarker
ÖSP: Fråga lov av markägaren först!