Snorojning
Veckans Tok

Snöröjning

– Han säger att det är en tillfällig nödlösning tills han får sin ordinarie snöröjningsutrustning reparerad!