A9310B90 6584 45Ba A443 8281E146A065
Snellmans produkter som ska säljas i Hong Kong. FOTO: Snellman
Jordbruk Globalt Marknad

Snellman inleder
export till Hong Kong

Snellman inleder exporten av konsumentförpackade köttprodukter till Hong Kong. Från och med den 1 oktober kan konsumenter i Hong Kong köpa Snellmans konsumentförpackade varor i 70 butiker.

Snellmans Köttförädling har en bakgrund som exportföretag med destinationer som bland annat Nya Zeeland, Ryssland, Sverige, Sydkorea och Kanada på mottagarlistan. Mycket av Snellmans tidigare export har sålts direkt till lokala företag som råvara via så kallad business-to-business handel, men det nu aktuella fallet i Hong Kong är unikt.

– Enligt våra uppgifter är vi det första finska kötthuset som säljer varor i Hong Kong i egen förpackning och på eget varumärke. Strävan är att exportera varor med högre förädlingsvärde, och där har vi lyckats bra med den produktpalett vi nu erbjuder, säger exportdirektör Staffan Snellman.

Snellman har arbetat med det aktuella fallet i två år och nu kommer fyra produkter till försäljning i Hong Kong. Dessa är grisnacke, ytterfilé av gris, grissida och en liten förpackning ribs.

– Vi ger oss in på en okänd marknad tillsammans med Nordiska Partners, de vet vad som fungerar och vad som går hem i Hong Kong. Inhemska MTK har också på ett positivt sätt gett stöd för export av längre förädlade livsmedelsprodukter, konstaterar Staffan Snellman.

Den första containern med varor har redan avgått från Jakobstad mot sin slutdestination och även flygfrakt kommer att utnyttjas för att se till att förråden i Hong Kong är fyllda inför lanseringen den 1 oktober.

– Det är klart att just logistiken skapar vissa utmaningar för vilka produkter vi kan tänkas exportera i framtiden, förklarar exportassistent Åsa Tolvers.

– Vi ser möjligheter även för betydligt flera produkter som kan säljas via denna kanal. Förädlingsvärdet och prisbilden ger oss nya möjligheter, tillägger Staffan Snellman.