Plantor 1 D Webben
Mellanå Plant levererar aningen mera plantor i år jämfört med tidigare. En orsak är den höga avverkningstakten samt att en del plantor lämnades oplanterade på grund av torka i fjol. Det berättar plantskolans verkställande direktör Rainer Bodman.
Skogsbruk Tema

Snart inleds leveransen
av plantor från Mellanå Plant

Vinterns stormar har fällt tiotusentals kubikmeter virke. Men skadorna har inte varit så omfattande att det ännu märks i en ökad efterfråga på plantor vid Mellanå Plant i Dagsmark. I år beräknar verkställande direktör Rainer Bodman att plantskolan levererar aningen fler plantor än tidigare.

– De senaste åren har vi årligen levererat 17-18 miljoner plantor och i år beräknar vi att vi kan komma upp till tjugo miljoner plantor. Orsakerna till den lilla ökningen är flera, säger Rainer Bodman, verkställande direktör för Mellanå Plant i Dagsmark.

Den största orsaken är att avverkningstakten har varit hög det senaste året, vilket direkt ökar behovet av plantmaterial.

– Jag tror att plantbehovet kan vara till och med större nästa år trots att avverkningstakten nu håller på att avta en aning. Men det ser positivt ut de kommande åren.

Men en annan orsak till det ökade plantbehovet tror Bodman är fjolårets torra och varma sommar.

– I fjol komposterade vi cirka två miljoner beställda plantor som blev oplanterade på grund av torkan. Torkan bidrog till att markberedningar blev ogjorda på grund av brandfara. En del aktörer vågade inte markbereda och därför kunde många inte plantera, säger han.

En del markägare kanske också utgick från att torkan kan spoliera en nyplantering. Men risken för det är minimal, enligt Bodman.

– En planta som planteras i mineraljord klarar sig trots att det är torka. Så man kan plantera trots att det är varmt och torrt, förklarar han.

Stormen har ej påverkat

Vinterns stormar har däremot inte påverkat behovet av plantor vid Mellanå Plant. Tiotusentals kubikmeter virke skadades och i synnerhet Åland har drabbats hårt. Bodman berättar att Mellanå Plant samarbetar med en åländsk plantskola men att det inte därifrån kommit beställningar.

– Ålänningarna fokuserar nu på att reda upp sina skogar och först senare börjar man planera förnyelse i områden som drabbats hårt. Först nästa år vet vi om det finns behov av våra plantor på Åland.

En omfattande storm som drabbar vissa områden riktigt hårt, vilket har varit fallet i Sverige, skulle påverka behovet av plantor på sikt.

– En riktigt stor storm som skulle resultera i stormskador som överskrider den årliga avverkningen påverkar avverkningsbehovet i landet. Ett sådant scenario skulle påverka vårt produktionsbehov. Men lyckligtvis har vi inte ännu drabbats lika hårt av stormar som Sverige.

På årsbasis produceras kring 160 miljoner plantor årligen i Finland och Mellanå Plants andel av marknaden är därmed litet över tio procent. Gran är nu det dominerande trädslaget vid en förnyelse och har gått förbi tall.

– En orsak är att exporten av gransågvaror har ökat österut, medan situationen har varit något osäkrare för tallsågvaror. Men den största orsaken till att granen ökar är älgstammen som områdesvis har varit för stor, förklarar Bodman.

Älgarna styr trädvalet

Älgarna föredrar tallplantor som föda och undviker i stort sett granplantor. För att undvika älgskador planterar markägaren i stället gran, vilket inte är bra med tanke på tillväxten.

– Att plantera gran på för magra marker är inte bra. Till en början kan det växa bra, men efter tjugo år avtar tillväxten. Att älgstammen styr trädvalet för markägarna är beklagligt.

Från markägarhåll har den områdesvis för stora älgstammen kritiserats de senaste åren. Licenstilldelningen har ökat men på en del områden runtom i landet är stammen fortfarande för stor.

– Det är inte en svartvit fråga. På en del områden är älgstammen för stor, men älgarna vistas ju också vintertid på en del andra områden så vad gör man då? Älgarna har också sin plats i skogen.

Gör skogsfackmän som rekommenderar gran på tallmarker fel?

– Det kan jag inte påstå för det är inte deras fel att risken för älgskador är stor. Jag förstår också att markägare som drabbas av återkommande älgskador i sina plantskogar till slut får nog och väljer gran.

Plantor 2 B Webben
Snart börjar Mellanå Plant leverera frysta plantor till markägarna. Drygt tjugo miljoner plantor beräknas levereras i år. Sedan är det viktigt att tina upp plantorna rätt – i skugga.

Förvara plantorna rätt

Bodman räknar med att Mellanå Plant börjar leverera frysta plantor i början av april. Men vilka plantprodukter är mest efterfrågade?

– De två vanligaste produkterna är tallplanta i liten kruka och tvåårig granplanta. En tvåårig granplanta klarar sig bättre på bördiga marker där det växer mycket sly och gräs. På sådana marker är tvååriga plantor att föredra.

– Men är det markberett så går det bra med ettåriga plantor som är litet billigare, berättar han.

Merparten av plantorna som levereras från Dagsmark är frysta. Bodman ger följande råd till de som ska plantera själva:

– Förvara lådorna med plantor i skugga och tryck in handtagen så att luften kan cirkulera så att upptiningen kan börja. Om luften inte kan röra på sig finns risken för fukt och gråmögel om det blir varmt. Innan planteringen ska man kontrollera att plantorna är upptinade och tillräckligt våta. Sedan är det viktigt att plantan planteras rätt i mineraljorden.