Mjolkfusionen 1 A Webb
Den 28 november fattar Maitosuomis och ItäMaitos fullmäktige beslut om fusionen mellan de båda anskaffningsandelslagen. Mats Broända, fullmäktigeledamot i Maitosuomi, kommer rösta ja och det gör också de övriga förtroendevalda. Fusionen, som genomförs nästa höst, är ett naturligt steg, säger han.
Jordbruk Marknad Tema

Snart godkänns fusionen mellan Maitosuomi och ItäMaito

Styrelserna har skrivit under intentionsavtalet. Den 28 november ska Maitosuomis och ItäMaitos fullmäktigen godkänna fusionen. Då kommer vi att säga ja till varandra, säger fullmäktigeledamot Mats Broända.

I slutet av augusti kom nyheten att Valios anskaffningsandelslag Maitosuomi och ItäMaito ska fusioneras. Det nya andelslaget kommer att heta Maitosuomi och blir det största anskaffningsandelslaget inom Valio.

Tanken är att fusionen sker den 1 september 2019, men först ska de båda anskaffningsandelslagens fullmäktigen fatta det slutliga beslutet på sina möten den 28 november.

– Beslutet fattas på det ordinarie höstmötet och då röstar vi alla ja för fusion. Från början kommer initiativet från bådas fullmäktigen som har varit involverad i beslutsprocessen och vi har fått ta del av planerna i ett tidigt skede, säger Mats Broända, mjölkproducent från Kronoby och fullmäktigeledamot i Maitosuomi.

Några omändringar av villkor eller annat kommer inte att ske.

– I likhet med ett äktenskap fordras det att båda säger ja. Så det är det enda som kvarstår för fullmäktige, säger Broända och skrattar.

Naturligt steg

Broända ser utvecklingen till ett större anskaffningsbolag som en naturlig följd av strukturomvandlingen på fältet. Antalet mjölkproducenter minskar samtidigt som samhället och tekniken har utvecklats.

– Läser man Milkas historik framgår det att det förr var långa diskussioner om var en vd ska sitta eller var ett huvudkontor ska placeras. Men i dag spelar det ingen större roll, i dag är mejeriet lika nära som närmaste dator.

– I stället handlar det mera om att vi måste skapa en fungerande apparat som kan producera de tjänster som behövs, säger han.

År 2014 fusionerades andelslaget Milka med Maitosuomi som då blev officiellt tvåspråkigt. Det nya anskaffningsandelslaget är också tvåspråkigt. Det innebär att svensk service ska erbjudas också i fortsättningen men förvaltningsspråket är däremot finska. Några farhågor om att det svenska språket skulle bli lidande i en större enhet har inte nått Broända.

– Jag har inte hört några oroliga röster. I den nya stadgan som ska godkännas står det att andelslaget är tvåspråkigt. Den enda farhåga jag kanske har är att det kan bli svårare att hitta svenskspråkiga förtroendevalda som klarar av mötena som går på finska.

Det första fullmäktigevalet hålls nästa höst. Då bildar Milkas tidigare område ett eget valområde.

– Vi har ett antal platser som ska fyllas och vårt mål är också att vårt område ska ha en plats i styrelsen. Eftersom andelslaget är tvåspråkigt ska det åtminstone finnas en svenskspråkig styrelsemedlem från vårt område, menar Broända.

Elektronisk tjänst på svenska

Han konstaterar att den viktigaste servicen som mjölkproducenterna inom Valios anskaffningsandelslag använder är den elektroniska tjänsten Valma. I den tjänsten hittas merparten av viktiga uppgifter som behövs på gårdsnivå.

– Där finns analyser av olika slag, statstik och det verktyget är det viktigaste. Systemet är tvåspråkigt så servicen sker på svenska. Via Valmas närbutik får vi beställt hem förnödenheter och livsmedel till konkurrenskraftiga priser.

Om det uppstår problem med exempelvis mjölkkvaliteten finns fortfarande Maitosuomis mjölkgårdsrådgivare Carola Kankkonen kvar.

– Utöver det erbjuder anskaffningsandelslaget rådgivning, ordnar kurser och exkursioner och det finns också tjänster inom investering och byggande där det krävs specialkompetens. Ett syfte med fusionen är att garantera ett fortsatt högt serviceutbud, förklarar Broända.

Den nya andelslagets hemort kommer att vara Lapinlax i norra Savolax.

Läs också Henrik Strandbergs kolumn om fusionen.

Mjolkfusionen 2 Webb
Nästa höst fusioneras Maitosuomi och ItäMaito och blir största andelslag inom Valio.