Dsc 2016
Mariel Ihander, Elias Lindblom, och Oskar Lönnroth utbildar sig till landsbygdsföretagare. För dem är YH-leden med fortsatta studier vid yrkeshögskolan Novia ett naturligt val.
Tema

Snabbare väg till Novia
lockar vid Axxell Brusaby

En studiestig som möjliggör en smidig övergång till fortsatta studier vid yrkeshögskolan Novia har blivit ett attraktivt alternativ för studerande vid yrkesinstitutet Axxell Brusaby i Kimito.

Mariel Ihander, Anita Ramsay, Elias Lindblom och Oskar Lönnroth hör till dem som nappat på alternativet som kallas yrkeshögskolleden, eller YH-leden. Ihander, Lindblom och Lönnroth studerar till landsbygdsföretagare medan Ramsay tänker bli djurskötare. Går allt som planerat får de sin examen i slutet av året.

Efter Brusaby är tanken att fortsätta studera till agrolog vid yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Men tack vare YH-leden som är ett samarbete mellan Axxell och Novia kan de börja studera vid Novia redan i höst och kombinera yrkesstudierna med högskolestudier.

Med 30 avlagda studiepoäng vid yrkeshögskolan under hösten och examen från Axxell kan de sedan söka till Novia och bli antagna som examensstuderande utan att behöva delta i inträdesprovet. Studierna vid Novia kan starta redan på våren.

– Man vinner ett år på det här viset, säger Mariel Ihander, som är nöjd med sitt val.

– Det passar mig utmärkt då jag redan från början visste jag att jag vill studera vidare till agrolog, säger Ihander, som är hemma från Barösund i Ingå.

Trivs med studierna

Också Anita Ramsay som har rötter i Kyrkslätt är nöjd, både med YH-leden och sin individuella studieplan.

– Jag har fått göra det som jag är intresserad av, YH-leden är ett bra val, säger hon.

Båda trivs med studierna.

– Det är god stämning och bra sammanhållning, alla känner alla då vi går i en liten skola, säger de.

Också Västanfjärdsbon Elias Lindblom och Kimitobon Oskar Lönnroth trivs. För dem är också Brusaby ett naturligt val för studier, likaså satsningen på YH-leden.

– Vi är intresserade av lantbruk och tänker satsa på fortsatta studier. Att studera till agrolog ger ett bredare kunnande, och ger också möjligheter att söka jobb vid sidan av jordbruket om det behövs, säger de.

Dsc 1992
Examenshandledaren Ida Fredriksson (t.v.) tillsammans med studerandena Mariel Ihander och Anita Ramsay.

Smidigt sätt att ta sig vidare

Enligt examenshandledare Ida Fredriksson har det blivit allt vanligare att studerande vid Brusaby väljer YH-leden.

– Det är ett smidigt sätt att ta sig vidare till en yrkeshögskola, säger hon.

Tomas Björkroth, enhetschef vid Axxell Brusaby, säger att det finns ett konstant intresse för yrkeshögskolleden som funnits som ett alternativ redan i flera år. Han tycker ändå att den kunde lyftas fram tydligare i grundskolorna.

– Det vore bra med mera information om den här möjligheten där man kan kombinera en yrkesutbildning med studier på högskolenivå. Då får man mera praktiskt kunnande och samtidigt en bredare utbildning. Alternativet är att man söker till en yrkeshögskola efter gymnasiet men då har man inte det praktiska kunnandet med sig i bagaget, säger Björkroth.

Kimitoborna Rasmus Norrén och Kevin Ginman är båda utexaminerade landsbygdsföretagare från Brusaby och studerar nu till agrolog vid Novia.

På deras tid fanns ännu inte YH-leden. Men Norrén säger att han hade valt den om möjligheten funnits.

De har enbart goda erfarenheter från tiden vid Brusaby.

– Studierna var intressanta och lärarna kompetenta, säger Ginman.

Knappt 300 studerande

I fjol sökte ett rekordstort antal studerande till Brusaby. Lika många som fick studieplats har påbörjat sina studier.

Naturbruksenheten Brusaby har för tillfället knappt 300 studerande. 80 studerande är inskrivna för grundexamen. De är fördelade på 32 djurskötare, 20 hästskötare, 17 landsbygdsföretagare och 11 skogsserviceproducenter.

Den populäraste utbildningen är utbildningen av djurskötare där man kan välja mellan smådjur och produktionsdjur.

För mer information om Axxell Brusaby: www.axxell.fi/sv/brusaby
För mer information om Gemensam ansökan 2022: opintopolku.fi/konfo/sv/