Agricenter 0162
En ny era har inletts inom lantbrukshandeln i Solf. MSN Center har tagit över efter Solf Lantbrukscenter i början av augusti. Från vänster ses Thomas Båsk, Niklas Sund, Staffan Majors och Magnus Nyberg.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

SMN Agricenter för 70-årig handelstradition i Solf vidare

Solftrion Magnus Nyberg, Staffan Majors och Niklas Sund har etablerat sig i den agrara handelsbranschen i sommar. Med sitt nya företag SMN Agricenter vill de hålla liv i den lokala servicen i hembyn.

Sedan den första augusti är det SMN Agricenter som officiellt sköter före detta Solf Lantbrukscenters handelsverksamhet i Solf. Delägare i företaget SMN Agricenter som grundades i somras är Magnus Nyberg, Staffan Majors och Niklas Sund.

Trion tar över den rörelse som Martin Båsk och hans syskon har ägt sedan 1995. Martin Båsk har arbetat på Solf Lantbrukscenter och skött dess administration och ekonomi vid sidan av sin bokföringsbyrå. Kusinen Thomas Båsk har i sin tur varit anställd och arbetat i spannmålslagret och han fortsätter i det nya bolaget.

Sammanlagt har Thomas Båsk varit i lantbrukscentrets tjänst i 43 år. Solf Lantbrukscenter har anor som sträcker sig tillbaka till år 1949.

Vill hålla liv i byasamhället

– Vi räknar med att Thomas jobbar 20 år till, skojar Magnus Nyberg som sedan tidigare har ett företag i byggnads- och fastighetsservicebranschen.

– Vår vision med det här företaget är främst att kunna medverka till att hålla liv i byasamhället i Solf och erbjuda lokal service. Man ska inte behöva åka in till stan för att handla olika förnödenheter. Tanken är också att kunna utveckla verksamheten efter hand, säger Nyberg.

Någon direkt koppling till jordbrukets värld har Magnus Nyberg inte. Men hans kollegor Staffan Majors och Niklas Sund är i sin tur profilerade som sakkunniga lokala jordbrukare. Duon odlar såväl traditionellt spannmål som specialgrödor som bondböna och raps.

– Det känns intressant att börja med det här eftersom jag redan är i branschen, säger Staffan Majors.

– Thomas kommer att vara här dagtid till vardags. Men målet är att också vi delägare ska kunna vara på plats i affären när vi har tid och möjlighet, säger Niklas Sund.

Modernisering och investering

Att köpa in och förmedla spannmål är en central del av SMN Agricenters verksamhet. Solf Lantbrukscenter har samarbetat med Nykarlebyföretaget Ostrocenter i 20 år och det samarbetet kommer att fortsätta framöver.

Dessutom erbjuder företaget höbalar, utsäde, gödsel, kalk, bekämpningsmedel och andra nödvändigheter inom jordbruket. Foder för hästar, hundar och får ingår också i sortimentet. Man kan också till exempel köpa brännolja på agricentret.

– En annan betydelsefull nisch för oss är att erbjuda sorterings-, torknings- och lagringstjänster. Att öka lagringskapaciteten är ett mål för oss, säger Magnus Nyberg.

Nyberg säger att avsikten är att ge lantbrukshandeln i Solf ett allmänt modernare uttryck i fortsättningen. Ambitionen är bland annat att förbättra skyltningen och affärens fasad vid den gamla magasinsfastighet som ligger mitt i hjärtat av Solf.

Nyberg låter också på vagt vis förstå att man funderar på att göra andra slags investeringar på området på längre sikt.

– Vi är också till exempel synliga på Facebook. Vi kommer också att göra en hemsida för SMN Agricenter framöver, säger Nyberg.

Företagartrion på SMN Agricenter ger uttryck för framtidstro trots det minskande antalet aktörer inom jordbruket, extremväder och olika aktuella problem och utmaningar till trots.

– Enheterna blir färre och större i framtiden. Jordbruket kommer att finnas kvar- också på det lokala planet. Här i Solf finns det tillgång till bra och bördig åkermark, säger Staffan Majors.

– Inte kan ju jordbruket upphöra helt och hållet, kommenterar Magnus Nyberg med övertygelse i rösten.

Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med SMN Agricenter på plats och ställe onsdagen den 19 september då det ordnas en officiell öppningsdag.

– Tillställningen pågår mellan klockan 10 och 17. Representanter från Valtra, Hortilab och Ostrocenter kommer att medverka. Också andra gästande företag kan tillkomma senare. Kaffe och korv serveras under dagen, säger Nyberg.

Mindre stress på 1970-talet

Thomas Båsk har betjänat jordbrukare i Solf och närliggande byar i mera än fyra decennier. Han har sett branschen förändras radikalt under den långa period som han har varit knuten till den lokala lantbrukshandeln.

Om du jämför 1975 med 2018. Vilka skillnader lägger du märke till?

– Idag ska det vara stora produktioner samtidigt som jordbrukarna minskar i antal. På 1970-talet var en stor del av byborna bönder eller småbrukare. Man hade vanligtvis ett par kor, grisar eller får. Det handlade för vår del ofta om att hämta varor från ett lager i Vasa och köra ut dem till kunderna. Det var en hel del transporter på den tiden.

– Förr var bonden mestadels hemma. Så det gällde att föra varor till gårdarna. Arbetet gjordes på manuellt vis i hög grad. Samtidigt hade folk tid att prata på den tiden. Det var helt enkelt en mindre stressig tillvaro, säger Båsk.

Agricenter 0194
Martin Båsk har betjänat jordbrukare i Solf med omnejd i 43 år. Spannmålsmagasinet som lantbrukshandeln verkar i är en klassisk byggnad i centrala Solf. Den äldsta delen är från 1951.