Ekofrance1
– Nedgången är bara början på en europeisk trend, tror torgförsäljarna Patrick och Liane Dumont som säljer ekologiska grönsaker.
Jordbruk EU

Slut på guldåldern
för ekologisk mat?

Efter år av tillväxt hotas den ekologiska matsektorn nu av en enorm kris. Nu kräver de franska ekologiska bönderna och återförsäljarna tiotal miljoner i subventioner av staten.
– Nedgången är bara början på en europeisk trend, tror torghandlaren Patrick Dumont utanför Paris.

– Priset på sparris är otroligt högt! klagar unga grafikern Marie Lanoë som enbart handlar ekologisk mat på torget i förorten Draveil, 25 kilometer söder om Paris.

Numera finns här bara en ekologisk torghandlare. Innan var de två stycken.

– Normalt hade jag köpt 1 kilo sparris. Idag får det räcka med 750 gram, säger hon och betalar.

Kunderna kommer och går kommer hos Patrick Dumont som sedan sex månader har en plats på marknaden. Tidigare hade han en ekologisk matbutik i kvarteret strax intill. Men den var han tvungen att slå igen på grund av minskad omsättning.

Han berättar att nedgången startade efter covid-krisen och att läget blev ohållbart i och med starten av kriget i Ukraina.

Ekofrance2
Patrick och Liane Dumont har sedan sex månader en plats på marknaden. Tidigare hade de en ekologisk matbutik i kvarteret strax intill. Men den var de tvungna att stänga på grund av minskad omsättning.

Kraftig minskning

Dumont låter förstå att hyran är billigare med en torghandelsplats. Här betalas ingen el eller värme.

Men även på dessa korta månader märks en kraftig minskning.

– Jag skulle tippa på att den ligger runt 30 procent, säger han med oro i rösten.

Han låter förstå att det finns kollegor som fuskar och säljer konventionellt odlade produkter som om de vore ekologiska, för att få försäljningen att gå runt. Det tycker han är oärligt.

– För att hitta små lösningar köper jag hos billiga leverantörer på grossistmarknaden Rungis. Tyvärr är de inte många, säger Patrick Dumont.

Till Europas största grossistmarknad kommer inte bara franska uppköpare, utan även tyska, italienska och schweiziska.

Han berättar att bland grossisterna talas det om kris för ekologiska produkter i hela Europa nu.

– För att klara vår verksamhet, köper vi in mindre kvantiteter. Inget ska slängas när dagen är slut, säger hustrun Liane Dumont.

Maken Patrick säger att man ska komma ihåg att försäljningen av konventionellt odlade grönsaker och frukt också har minskat.

– Folk har ett stort hål i kassan, säger Antoine Forêt, en av landets uppfödare som satsar på grön mat och som föder upp omkring nio hundra grisar årligen på sin gård på 160 hektar i Bretagne.

Ekofrance3
Även konventionellt odlade grönsaker och frukter har minskat i försäljning.

Storvaruhusen har reagerat snabbt

Under pandemin ökade intresset för ekologisk mat kraftigt både bland finländare och fransmän.

Men nu pekar försäljningen av ekologiska jordbruksprodukter nedåt i Frankrike och i flera EU länder, meddelar man på stora nyhetskanalen Bfm. Där varnar man för att trenden kommer att fortgå.

För Frankrikes del minskade marknaden med hela 11 miljarder euro mellan 2020 till 2022. Den årliga omsättningen ligger för närvarande på 121 miljarder euro.

För Finland gick den ekologiska marknaden ned med 8 procent för samma tid. Detaljhandeln sålde ekologiska produkter för 375 miljoner euro år 2022, uppskattar den ekologiska branschens samarbetsorganisationen Pro Luomu.

Av odlingsarealen i Finland används över tio procent för ekologisk produktion. Det är lite mer än i Frankrike där siffran ligger på 9 procent.

Om schweizarna handlar mest ekologisk mat i EU och det till ett värde av 418 euro per månad, kommer svenskarna på femte plats med 212 euro. Finland finns inte med på Top 10 listan.

EU-kommissionen har som mål att det på en fjärdedel av åkerarealen inom EU ska odlas ekologisk mat år 2030.

De franska storvaruhusen har reagerat snabbt och dragit ned på utbudet av ekologiska produkter. Till exempel har man slopat antalet märken av havremjölk och kokosmjölk med två tredjedelar.

Vidare har specialiserad personal friställts från de ekologiska avdelningarna.

Ekofrance5
– Folk har ett stort hål i kassan, säger grisuppfödaren Antoine Forêt som föder upp omkring nio hundra grisar årligen på sin gård. Han basar också över organisationen Le Porc Biologique AB. PRIVATFOTO

Nu krävs drastiska åtgärder

FNAB (organisationen för ekologiska lantbrukare och uppfödare i Frankrike) har protesterat och skrivit ett öppet brev till storvaruhusens organisation och vädjat om solidaritet.

Men inget tycks ha skett.

– Vad vi lärt är att många kunder nu väljer mat med noll bekämpningsmedel istället. Då ligger ju priserna på lägre nivåer, säger Antoine Forêt.

Idén har blivit en ny strategi för Naturalia, Frankrikes största kedja för grön mat.

Men Antoine Forêt kräver att staten ställer upp med drastiska åtgärder.

– Man beräknar att omkring en tredjedel av alla ekologiska uppfödare annars kommer att kasta in handduken i år, säger uppfödaren som också basar över organisationen Le Porc Biologique AB.

Den franska regeringen säger sig ha lyssnat på de ekologiska böndernas oro. Häromdagen lovade man hjälpa sektorn med närmare 200 miljoner euro i år. men bara 70 miljoner ska gå till ekologiska jordbrukare.

– Resten ska gå till skolmatsalar och företagsrestauranger för mer inköp av ekologiska produkter. Men det är inte de som går på knäna, ryter han och ger exempel på att den tyska regeringen skjutit till 300 miljoner euro för ekobranschen.

– De pengarna går direkt till producenterna!

Ekofrance4
I Frankrike finns massvis av olika kedjor och privata butiker som säljer ekologiskt.

Inte rätt med statlig hjälp

Fast Patrick Dumont på torget i Draveil tycker inte det är rätt att be om statlig hjälp.

– Satsar vi på eget företag, bör vi klara oss utan subventioner, säger han.

I medierna poängteras att det även finns andra argument bakom nedgången.

– Det är inte bara för att en produkt är ekologisk som den är god. Det kan finnas konventionella produkter som har mer smak, säger matkonsulten Frank Rosenthal.

Det har lett till en debatt och man ifrågasätter behovet av att äta ekologiskt. Man ställer också frågan om ekologiskt verkligen är bättre för människans hälsa?

Laure Verdeau chef på konsultfirman Agence Bio ogillar förstås debatten då hennes uppgift är att göra reklam för ekologisk mat.

Hon anser att det genast behövs nya radikala beslut för att stimulera marknaden.

– Tänk så kul det vore om ekologisk frukt, grönsaker och kött hamnade på fast-food restaurangernas menyer. Det vore verkligen att slå ett slag för grön mat om man därmed når ned till folk på gräsrotsnivå, säger hon till media.