Jordbruk SLC

SLC:s ungdomsutbildning
avslutades med studieresa
till Bryssel

Den tredje etappen av SLC:s ungdomsutbildning där 24 unga producenter deltog hölls förra veckan i Belgien.

På programmet stod förutom besök hos Nils Torvalds i Europaparlamentet även studiebesök på en potatis- och slaktsvinsgård samt flera möten om beslutsprocesserna i EU på SLC:s och MTK:s gemensamma Brysselkontor.

Ungdomarna fick träffa representanter från producentorganisationernas europeiska takorganisation COPA-COGECA, EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk DG-Agri, parlamentsledamoten Emma Wiesner från Sverige, Finlands ständiga representation och Nordic Family Forestry.

Ungdomsutbildningen inleddes hösten 2022 med en träff i Helsingfors, och den andra etappen ordnades i februari 2023 i Estland.

Totalt deltog 24 ungdomar i denna upplaga av ungdomsutbildningen.