Socpolutsk
Tommy Ehrs från Vörå är ordförande för socialpolitiska utskottet och oroad över avbytarsystemets framtid. Dessutom hoppas han på förebyggande åtgärder för lantbrukare.
Jordbruk SLC

SLC-utskott oroat över avbytarsystemets framtid

Avbytarkåren blir hela tiden äldre och en föryngring är nödvändig. Det här anser SLC:s socialpolitiska utskott som träffades i Helsingfors på måndagen.

Socialpolitiska utskottets ordförande Tommy Ehrs från Vörå är bekymrad. Avbytarkåren blir hela tiden äldre.

– En föryngring är nödvändig. Bland yngre verkar det ändå inte finnas intresse för eller vetskap om avbytaryrket.

Dessutom kan den kommande landskapsreformen förändra avbytarsystemet.

– Det är redan klart att avbytarservicen kommer omfattas av landskapsreformen men fortfarande är det ju inte klart om landskapsreformen som helhet blir av. Om den blir av kan vi ändå utgå från att det blir någon slags förändringar.

Ehrs understryker att det vore viktigt att få klarhet i avbytarsystemets framtid så fort som möjligt.

Lyckat system med yrkesinriktad rehabilitering

Socialpolitiska utskottet diskuterade också KIILA, FPA:s system för yrkesinriktad rehabilitering. KIILA-rehabiliteringen är en form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet.

Rehabiliteringskurser för grupper kan sökas till arbetsplatser och av föreningar, men rehabiliteringen kan också sökas för en enskild arbetstagare.

– KIILA-rehabiliteringen har varit lyckad och det kommer att bli en ny kurs till våren om man får tillräckligt många deltagare. Vi är glada för att KIILA-rehabiliteringen fortsätter, men skulle gärna se att det också skulle finnas resurser till förebyggande åtgärder för lantbrukare, säger Ehrs.

Utöver det här diskuterade SLC:s socialpolitiska utskott stödpersonsnätverket och LPA:s Må bra-dagar som ordnats runt om i regionerna under de senaste veckorna. Utskottet uppmanar medlemmarna att vända sig till förbunden eller Susanne Rabb vid Ta hand om bonden-projektet ifall man har problem.