Slc Potatis Utskott 2
SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors förra veckan. Marknadssituationen upprör odlarna och producentpriset på matpotatis i Finland är igen en gång lägst i Europa. Fr.v. Kaj Hemberg, Roger Lindroos, Pontus Franzén och SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo som fungerar som utskottets sekreterare.
Jordbruk SLC Marknad

SLC:s potatisutskott vill se ett
högre producentpris på potatis

SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors förra veckan. Marknadssituationen upprör odlarna och producentpriset i Finland är nu lägst i Europa.

Kaj Hemberg är ordförande för SLC:s potatisutskott.

– Marknads- och lagringssituationen är bedrövlig. Priset är lägst i Europa, men så har det tyvärr varit länge, säger Hemberg.

Det bedrövliga finländska marknadspriset på matpotatis är det största enskilda hotet mot potatisodlingens framtid i Finland.

– Allt handlar egentligen om att producenten bör få ut en större andel av konsumentpriset. Med nuvarande nivå är det svårt att täcka produktionskostnaderna, säger Hemberg.

Precis allt inom potatissektorn är ändå inte mörkt just nu. Inom stärkelseproduktionen finns ändå vissa ljusglimtar inför kommande säsong.

–I vissa regioner lämnades till och med fyrtio procent av stärkelsepotatisen i jorden ifjol. Men inför i år har stärkelsepriset höjts och ytterligare prishöjningar har aviserats. Den stödlösning som har förhandlats fram mellan producentorganisationerna och Jord- och skogsbruksministeriet sporrar också, säger Hemberg.

Under mötet bekantade sig potatisutskottet dessutom med SLC:s handlingsprogram.