Kaj Hemberg
Kaj Hemberg är ordförande för SLC:s och ÖSP:s potatisutskott och vill se ett slut på den osunda prisutvecklingen inom potatissektorn.
Jordbruk SLC

SLC:s potatisutskott: Potatispriset i Finland på osund nivå

Enligt potatisbranschens samarbetsgrupp (PAYR) förväntas potatisskörden i Finland bli 15-40 procent mindre än normalskörd. Den torra och varma växtsäsongen har lett till att antalet knölar och storleken på knölarna har förblivit mindre än vanligt.

Den utmanande växtsäsongen har också drabbat övriga Europa, där producentpriserna på potatis har stigit. Trots de dystra skördeutsikterna i Finland har producentpriset på potatis inte reagerat enligt förväntningarna. 

– Prisläget på potatis i Finland är på en osund nivå. På en fungerande marknad stiger priset när utbudet minskar. I Finland har vi för tillfället de lägsta producentpriserna i hela Nordeuropa, säger Kaj Hemberg, ordförande för SLC:s potatisutskott.

Denna vecka inleds förhandlingarna om jordbrukets krispaket. SLC:s potatisutskott kräver att potatisodlarna ska beaktas i förhandlingarna.

Enligt Hemberg är potatisodlaren illa utsatt vid utebliven skörd eftersom kostnaderna för t.ex. utsäde, gödsel och bränsle inom potatisodlingen är höga. 

Utskottet påpekar att potatisodlarna i högre grad borde ansluta sig till PAYR för att förstärka odlarnas ställning på marknaden.