Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

SLC vill uppmärksamma jaktarealer i understöd för jaktvårdsföreningar

Fördelningen av statsunderstöd för jaktvårdsföreningar borde inte basera sig bara på medlemsantal, anser SLC i sitt utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna. Istället borde också jaktvårdsföreningens jaktbara markareal beaktas.

För övrigt anser SLC att man vid fördelningen av understödet borde beakta verksamheten som berör möten mellan markägare, jakträttsinnehavare och jägare där man diskuterar nivån för viltstammen.

SLC motiverar kommentarerna med att det finns regionala områden där samarbetet mellan jaktvårdsförening och markägare inte fungerat smidigt. För att uppmuntra till ett konstruktivt samarbete föreslår SLC att den del av understödet skulle beakta denna typ av verksamhet.