Skogsbruk SLC Marknad

SLC: Välkommet med ökat
träbyggande – av finländskt virke

SLC välkomnar de nationella målen för offentligt byggande i trä som offentliggjordes i tisdags. Det är en viktig signal till hela värdekedjan – från skogsägaren till byggplatsen och även byggnadernas användare – att staten stöder och vill främja träbyggande som ett hållbart alternativ.

SLC betonar vikten av att det i praktiken också i första hand är inhemskt virke som används.

– Det är en mycket god nyhet också för den finländska skogssektorn att staten lyfter fram vikten av att ökat byggande i trä samt de positiva effekterna av träbyggande för såväl klimatet som för byggnadernas användare. Satsningar i offentligt träbyggande stärker hela värdekedjan från skogsägaren till byggplatsen, kommenterar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

I första hand inhemskt trä

Det finns gott om kunnande och råvara i Finland för att svara mot de nationella målen för offentligt byggande i trä. Därför förutsätter SLC även att det i första hand används inhemskt trä för offentliga byggnader.

– SLC utgår från att offentliga byggnader i huvudsak byggs av inhemsk råvara. Vi har bland de bästa förutsättningarna att bygga i trä i Finland, och vi kan bli ännu bättre. Nu är det viktigt med en stark branschdialog så att vi kan vidareutveckla virkesförädlingen i Finland samt främja kunskapsutvecklingen inom hela det finländska träets värdekedja, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Ur skogsägarsynvinkel förväntas målsättningarna om att öka offentligt träbyggande stärka efterfrågan på träprodukter och virke, särskilt stock. Satsningarna på byggande av offentliga byggnader i trä förväntas likaså öka användningen av trä också inom den privata sektorn.

Läs också:
Kommunerna i nyckelposition då träbyggandet skall öka
Trä i byggandet har många fördelar