SLC

SLC-styrelsen kräver
åtgärder i rovdjurspolitiken

SLC:s centralförbundsstyrelse kräver att jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (KD) omedelbart startar en lagberedning för att slå fast hur många stora rovdjur som krävs för att hålla en gynnsam bevarandestatus.

Ärendet har aktualiserats efter att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom slagit fast att ingen stamvårdande jakt på björn, och därmed inte heller någon stamvårdande jakt på varg, kan genomföras med nuvarande lagstiftning.

SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund konstaterar att det nu krävs snabbt agerande från ministern som har tydliga regeringsprogramskrivningar och brett politiskt stöd för ökad och smidigare rovdjursjakt i ryggen.

– Den uttalade politiska viljan är mycket tydlig: rovdjursskadorna måste hållas i schack. HFD:s dom, som hänvisar till EU:s habitatdirektiv, faller tillbaka på att finländsk lagstiftning ser ut som den gör just nu. Nu är det ministerns ansvar att ta fram nödvändiga lagändringar som uppfyller den politiska majoritetens önskemål, säger Nylund.

I Sverige följer man samma EU-direktiv som HFD nu hänvisar till. Det som skiljer i finsk och svensk lagstiftning är att man i Sverige har lagstadgat att den gynnsamma bevarandestatusen för varg är 300 individer. Nu borde även Finland lagstifta om gynnsam bevarandestatus likt Sverige.

– Om betesdrift och viltvård ska kunna fortsätta att bidra till öppna landskap, arbetstillfällen och hög biodiversitet kan vi inte vänta ut eventuella EU-beslut om ändringar i habitatdirektivet. Problem som förorsakas av finländska rovdjur måste lösas av vår regering genom ny lagstiftning, helt i enlighet med statsminister Orpos regeringsprogram, säger Nylund.