Educamontrar23 Fridalonnroos 23
Även i år medverkar SLC tillsammans med Farmer Time Finland, Finlands svenska 4H och UngMartha i en gemensam monter på Educa-mässan. I fjol bemannades montern av Elise Hindström, Marina Nygård, Victoria Vikstrand och Mia Wikström. FOTO: Frida Lönnroos
SLC

SLC presenterar skolmaterial
på Educa-mässan 26-27.1

Educa-mässan, som årligen ordnas det sista veckoslutet i januari i Helsingfors mässcentrum, är Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik. SLC medverkar som utställare på mässan tillsammans med Farmer Time Finland, Finlands svenska 4H och UngMartha.

De finlandssvenska organisationerna samarbetar sedan flera år genom en gemensam mässmonter som finns på mässavdelningen Hörnan, som samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete. Här vill organisationerna tillsammans nå ut till lärare och marknadsföra sitt undervisningsmaterial för barn och unga.

– SLC medverkar i Educa-mässan för att dela kunskap om varifrån den finländska maten och skogens råvaror kommer. Vi erbjuder olika slags undervisningsmaterial om matens och skogsprodukternas väg från jord till bord och vill skapa möjligheter för lärare och elever att bekanta sig med jord- och skogsbruket och landsbygden, säger Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef.

– Förutom broschyren Inhemsk mat har vi affischer om matens och skogsprodukternas väg från jord och skog till bord, som lanserades förra vintern. Nytt för i år när det gäller material till skolor är konceptet Kocka inhemskt som riktar sig till åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi. Genom konceptet får skolorna ett färdigt materialpaket samt kostnadsfria recept och råvaror för att kocka inhemskt, berättar Wikström.

I år medverkar SLC även i två diskussioner på Hörnans scen. Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC, och Bettina C. Lindfors från Finlands svenska 4H möts i ett samtal kring landsbygdsnäringarna, behov av kompetens och ett kontinuerligt lärande livet igenom fredagen den 26 januari kl.13.00.

Lördagen den 27 januari kl. 10.30 medverkar Mia Wikström i en panel om hållbarhet och lärande. Panelen diskuterar kring hållbarhet i vardagen och hur tredje sektorn stärker barn och ungas praktiska färdigheter och kunskaper genom verksamhet, kommunikation och samarbete. I panelen deltar även Bettina C. Lindfors från Finlands svenska 4H, Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet och Elise Hindström från UngMartha.

Besök SLC i monter 6n40 i Hörnan. Educa-mässan är öppen kl.10-19 fredagen den 26 januari och kl.10-17 lördagen den 27 januari. Mera info på slc.fi/evenemang.