Kiila2021
Jordbruk SLC

SLC ordnar rehabiliteringskurs
för medlemmar

SLC ordnar i samarbete med Härmä Rehab en kostnadsfri, svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen har plats för åtta klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering.

Till KIILA-rehabiliteringen väljs personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.

Besvären kan vara såväl psykiska som fysiska. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.

Rehabiliteringskursen innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, en individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för SLC:s KIILA-kurs är följande:

- Ett individuellt öppenvårdsdygn 25.10.2021 (1 dygn)

1. Grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 26-28.10.2021

2. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 21-25.2.2022

3. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 7-11.11.2022

Ansök till kursen via FPA senast 7.6.2021. Kursen, som har kursnummer 81728, är helt kostnadsfri och bekostas av FPA. Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Kursdeltagare kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning, och kursen berättigar även till avbytare.

Mera information om KIILA-kursen och ansökan finns på https://slc.fi/kiila. Tilläggsinformation om kursen ger: Mia Wikström, SLC, tfn 050-3553213, e-post mia.wikstrom@slc.fi; Fredrik Grannas, ÖSP, tfn 050-358019, e-post fredrik.grannas@slc.fi eller Jessica Havulehto, Härmä Rehab, tfn 050-5160360, e-post jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi.