SLC

SLC Nylands specialutskott
och representanter 2019

• Arbetsutskott: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Tom Lemström, Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå. Till arbetsutskottets möten kallas även ungdoms- och PR-utskottets ordförande.

• Miljö-, skogs- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå. SLC:s jurist och skogsombudsman kallas till möten.

• Ungdoms- och PR-utskottet: Joel Rappe, (ordf.), Tenala-Bromarf; Marcus Wickholm, Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå; Linda Fröberg, Kyrkslätt; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

• Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.

• Utskottet för ekologisk produktion: Mathias Weckström (ordf.), Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Magnus Selenius, Esbo; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå; Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

• Socialpolitiska utskottet: Nina Långstedt, (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Monica Oljemark, Borgå; Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal. Socialpolitiska frågor har tidigare behandlats i kvinnoutskottet, som nu har slopats i enlighet med utskottets eget förslag.

• Animalie referensgrupp: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Karl-Erik Oljemark, Sibbo; Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom.

• Skog referensgrupp: Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo; Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Stefan Borgman, Síbbo samt SLC:s skogsombudsman.
Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.

• Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott:

- Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström, Raseborg och Tom Lemström, Sjundeå.

- Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal.

- Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk.

- Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Anders Portin (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf).

- Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge.

- Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom.

- Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå.

- Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå

- Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Emmi Nurmi, Raseborg.

• Övrig representation:

- Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig).

- Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd.

- Betodlarnas sockerråd: Anders Wasström, Raseborg (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf) (Sockerbetsodlarna föreslår).

- Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, Pernå (Potatisodlarna utser inom sig).

- Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och SLC Åboland): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf.

- Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Anders Rosengren, Borgå).

- Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala-Bromarf).

- Representant i NTM-centralens odlarråd: Erik Perklén, Sjundeå och Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Henry Wikholm, Borgå).

- Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Matti Perälä, MTK-Uusimaa).

- Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Niklas Andersson, Novia).

- Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo).

- Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg (suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland).

- Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo.

• SLC Nylands representanter i SLC:s utskott 2019:

- Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm.

- Skatteutskottet: Magnus Grönholm (ordf.).

- Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg.

- Slaktdjursutskottet: Guy Broman.

- Sockerbetsutskottet: Henrik Kevin och Sebastian Sohlberg.

- Potatisutskottet: Roger Lindroos och Staffan Björkell.

- Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.).

- Socialpolitiska utskottet: Johanna Wasström.

- Ungdomsutskottet: Joel Rappe.

- Skogsutskottet: Gösta Lundström.

- Ekoutskottet: Mathias Weckström.

- Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Kim Forsman och Thomas Lindholm.

- Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm.

- Företagarutskottet: Sebastian Sohlberg.