Slcnylandsommartraff1
SLC Nylands förtroendevalda samlades för sommarträff i Sjundeå senaste fredag. Här bekantar man sig med verksamheten på Postis i Sjundeå under husbonden Erik Perkléns ledning. I bakgrunden syns den gasdrivna spannmålstorken.
Jordbruk SLC Marknad

SLC Nylands förtroendevalda inledde höstens arbete

SLC Nyland höll sommarträff då arbetsutskottet, ungdoms- och PR-utskottet samt kvinnoutskottet och förbundets representanter i SLC:s fullmäktige samlades i Sjundeå förra fredagen. Torkan och branschens dåliga lönsamhet var givna samtalsämnen för dagen. SLC Nylands förtroendevalda vill se en bibehållen stödnivå såväl under återstoden av innevarande, som under nästa förbindelseperiod samt högre försäljningsintäkter till det finländska jordbruket.

En stor del av SLC Nylands förtroendevalda samlades senaste fredag på Postis i Sjundeå för förbundets sommarträff som samtidigt fungerar som en avspark för höstens arbete. Efter att jordbrukaren på Postis, förbundets viceordförande Erik Perklén, välkomnat alla tog SLC Nylands ordförande Thomas Antas över ordet.

– Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna och situationen har inte varit så här svår på trettio år. I det här skedet är ändå eventuella krispengar endast plåster på såren och har inte någon märkbar inverkan på grundproblemet, branschens usla lönsamhet. Mycket viktigare är att bibehålla den allmänna stödnivån också under nästa förbindelseperiod, säger Antas.

Dessutom vill SLC Nylands förtroendevalda få ut mer av marknaden genom högre försäljningsintäkter. På åtta år, från 2010 till 2018, har det finländska jordbrukets årliga försäljningsintäkter minskat från knappt 900 miljoner euro till drygt 300 miljoner euro.

– Det här är ju katastrofalt. Reijo Karhinen utreder som bäst jordbrukets lönsamhet och en del av det arbetet är att komma med förbättringsförslag för att uttryckligen öka försäljningsintäkterna med 500 miljoner. Det är mycket välkommet, säger Antas.

Glöm inte bort exporten!

MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman fungerade som gästföreläsare vid mötet för SLC Nylands förtroendevalda.

– Torkan är förstås det mest kännetecknande för den här säsongen i Finland, men man ska också komma ihåg att det finns stora variationer. Till exempel i Uleåborgstrakten kom de i gång tidigare än vanligt och ser ut att få i varje fall hyggliga skördar. Och i östra Finland har de ju fått rikliga mängder med regn och kommer till och med att få bra skördar.

Vidare uppmanar Max Schulman odlarna att inte glömma bort exporten trots att skörden i synnerhet i kusttrakterna kommer att bli mindre än vanligt.

– Prisnivån just nu är de facto högre i många andra europeiska länder, ju längre söderut i Europa man går desto högre. I Spanien ligger fodervetepriset på mer än 200 euro per ton, till och med 230 euro per ton. Det finns ingen inhemsk spannmål i lager där. Så det finns nog incentiv för att exportera från Finland och lägg där till att vi kan komma att ha rätt så stora mängder spannmål från östra delarna av vårt land på den inhemska marknaden här, säger han.

Finland – ett kornland

Havre är ett spannmålsslag som det odlas mycket av i Finland jämfört med andra närliggande länder. Enligt Naturresursinstitutet Luke använde den finländska livsmedels- och foderindustrin 0,76 miljoner ton havre säsongen 2017-18.

– Resten kan och borde gå på export, säger Max Schulman.

För kornets del kommer det att bli intressant att se hur priset och marknadsläget kommer att utvecklas under det kommande året. Finland är ett utpräglat kornland.

– Foderkornet är viktigt för våra djurgårdar och den prisbilden är förstås särskilt viktig för dem.

Sommarträffen avslutades med att SLC Nylands förtroendevalda bekantade sig med verksamheten på Postis under husbonden Erik Perkléns ledning. Perklén driver växtodling på ungefär 200 hektar med stort inslag av höstsäd och oljeväxter. I år har grödorna givetvis lidit rejält av torkan. I de här delarna av västra Nyland har nederbörden varit 40-50 millimeter sedan Valborg.

– Vi har haft allt tröskat i en veckas tid och för höstvetets del snittade vi 2,5 ton per hektar på 70 hektar. Det är i stort sett hälften, eller till och med lite mindre än hälften, av vårt fem års medeltal för höstvete, säger han.

Slcnylandsommartraff2
MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman uppdaterade SLC Nylands förtroendevalda med marknadsläget och prisbilden för spannmål i Finland men också i resten av Europa.