Jordbruk SLC Opinion Landsbygdsnäringar

SLC Nyland: Nedskärningar drabbar miljöåtgärder inom jordbruket

SLC Nyland ställer sig mycket kritiskt till regeringens beslut att kraftigt skära ner på jordbrukets miljöersättningar och regeringens besked om att nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar inte ingås 2020. Det finns inte heller pengar för ingåendet av nya förbindelser om ekologisk produktion.

Finland har förbundit sig till att värna om vattendragens ekologiska status och även till att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden. Jordbrukets miljöersättningar är i en nyckelposition för att Finland ska klara av att uppfylla målsättningarna. 

– Därför är det ytterst olyckligt om man nu går in för att dra undan mattan för det miljöarbete jordbrukarna gör. Man drar också undan mattan för de odlare som planerat övergå till ekologisk odling, framhåller SLC Nylands ordförande Thomas Antas.

Allt fler lantbruksföretagare ser ekologisk odling som en möjlighet att utveckla gårdens verksamhet. Hela 14 procent av lantbruksföretagarna meddelade om intresse för övergång till ekologisk produktion, vilket framgår ur Kantar TNS undersökning. Att övergå till ekologisk odling kräver många års förberedelser. 

– Med tanke på företagarens tidsperspektiv har myndigheterna misslyckats rejält med att informera om utmaningarna med ekoförbindelserna i slutet av programperioden, säger Antas.

Jordbrukare och växthusodlare måste ha verksamhetsförutsättningar för att bedriva långsiktig produktion. Producentorganisationen varnade redan vid ingången av nuvarande programperiod för att pengarna inte kommer att räcka till för hela programperioden. 

– Förvaltningen får inte göra samma misstag inför nästa programperiod som inför denna och inte anslå tillräcklig finansiering till åtgärderna jordbrukarna förväntas förbinda sig till, betonar Thomas Antas.

 SLC Nyland uppmanar, med avstamp i utredningsman Karhinens aktuella rapport, till politisk diskussion inför riksdagsvalet om jordbruksbudgeten och vilka åtgärder som man skall satsa på för att förbättra jordbrukets lönsamhet och uppfylla miljömålsättningarna. Nästa regering bör anslå tillräcklig finansiering för jordbruksstöden, miljöåtgärder och ekoförbindelser.