SLC

SLC-jordbrukare och
samtidigt medlem i finsk
skogsvårdsförening – kolla
din skogsfaktura!

Är du aktiv jordbrukare som är producentmedlem i något av SLC:s landskapsförbund och samtidigt skogsägarmedlem i en finsk skogsvårdsförening? Dubbelkolla då att din faktura för skogsmedlemskapet från MTK är korrekt.

Aktiva jordbrukare, som lyfter jordbruksstöd, och är medlemmar i något av producentförbunden under SLC och samtidigt skogsägarmedlem i en finsk skogsvårdsförening uppmanas kolla sin faktura för skogsmedlemskapet från MTK extra noga i år.

I och med MTK:s förändrade faktureringssystem kan en SLC-producentmedlem i en finsk skogsvårdsförening ha fått en intressebevakningsavgift även på åkerareal och djur på sin skogsfaktura från MTK. Det här beror på att när MTK fått jordbruksuppgifterna från Livsmedelsverket för finska skogsägarmedlemmar har det inte varit möjligt att från urvalet separera jordbrukare som är medlemmar i SLC:s producentförbund.

Den som är aktiv jordbrukarmedlem i något av SLC:s landskapsförbund och avvikande från tidigare fått en intressebevakningsavgift för t.ex. åker på sin faktura för skogsmedlemskapet i en finsk skogsvårdsförening kan ta kontakt med den egna skogsvårdsföreningen för att få en korrigerad faktura för endast skogsägarmedlemskapet.