Mia Wikstrom
SLC:s informatör Mia Wikström välkomnar medlemmarna på förbundskongress till Esbo och hotell Korpilampi 26-27.11. Kongressen är SLC:s rådgivande organ och arrangeras vart tredje år.
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC håller förbundskongress i höst i Esbo

Den 26-27 november är det dags för SLC:s förbundskongress. Den här gången arrangeras kongressen på hotell Korpilampi i Esbo i Nyland.

Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Kongressen sammankallas vart tredje år.

– Genom kongressen får producentförbunden, lokalavdelningarna och skogsvårdsföreningarna ta del av viktiga frågor. Genom representanterna kan de påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för vår verksamhet, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Som SLC:s rådgivande organ drar kongressen upp de strategiska riktlinjerna och fastställer tyngdpunktsområden för organisationen under de kommande tre åren. Under kongressen behandlas för medlemmarna viktiga teman.

Vid kongressen i november står bland annat jordbrukspolitikens framtid och livsmedelskedjans lönsamhet, skogsvårdsföreningarnas framtid, markägarfrågor, SLC:s miljöprogram och digitalisering på agendan.

– Under kongressen lyfts också medlemstemaåret och aktiveringen av den lokala verksamheten fram, säger SLC:s informatör Mia Wikström.

Skogsvårdsföreningarnas framtid på agendan

Landskapsförbunden och skogsvårdsföreningarna utser för ett kalenderår i sänder representanter till allmän förbundskongress.

ÖSP har rätt att utse 57 representanter, SLC Nyland har rätt att utse 29 representanter, SLC Åboland har rätt att utse 13 representanter och ÅPF har rätt att utse 14 representanter till den allmänna förbundskongressen. Landskapsförbunden skall ge varje lokalavdelning möjlighet att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.

Skogsvårdsföreningarna som är medlemmar i centralförbundet har rätt att utse sammanlagt 30 representanter till förbundskongressen. Varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.

– Just den här kongressen är ett ypperligt forum för att diskutera skogsvårdsföreningarnas framtid i Svenskfinland. Digitaliseringen medför både möjligheter och utmaningar i sig men också skogsägarkårens struktur håller på att förändras. Konkurrensen om skogsägarna som kunder hårdnar dessutom hela tiden och den utmaningen måste mötas, säger SLC:s skogsombudsman Stefan Borgman.

Motionsrätt till kongressen tillkommer landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och stödande medlemmar. Motionerna bör tillställas centralstyrelsen senast 30 dagar före kongressen och kan skickas till: info@slc.fi. Förslag till diskussionsfrågor vid kongressen kan dessutom göras av centralstyrelsen.

Kongressen inleds vid lunch 26.11 och avslutas 27.11 med eftermiddagskaffe. I samband med kongressen hålls även fullmäktiges höstmöte på morgonen den 26.11. En gemensam ungdoms- och kvinnoträff går dessutom av stapeln redan söndag 25.11 från och med eftermiddagen.