Jordbruk Marknad

SLC efterlyser solidaritet och ekonomisk hjälp på grund av torkan

Med tanke på att det här året av allt att döma blir det tredje året med misslyckade skördar för jordbruket måste alla led i livsmedelskedjan nu visa ansvar och prioritera den inhemska maten, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Detta som en kommentar till den senaste prognosen över skörden från institutet för naturresurser Luke, som LF refererar på annan plats.

Mats Nylund påpekar att också statsmakten nu bör komma med en klar och tydlig signal om hjälp till det krisdrabbade jordbruket. Så skedde exempelvis nyligen i grannlandet Sverige där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (soc.dem) utlovade nya nationella krispengar till jordbruket.

– Jordbrukarna i Finland skulle behöva en motsvarande signal, säger Mats Nylund. Det är absolut nödvändigt att regeringen prioriterar frågan i höstens budgetförhandlingar.

Att betala ut ett arealstöd, så som MTK:s spannmålsutskott föreslagit, vore kanske en gångbar väg.

Foder till djuren prioriteras

SLC-ordföranden är i övrigt överens med den officiella svenska linjen att foder till djuren har högsta prioritet.

– Det gäller att minimera behovet av nödslakt på grund av foderbrist. I vilket fall som helst är det viktigt att både daglivaruhandeln och restaurangerna samt de offentliga köken går ut med budet att de handlar med bara inhemskt kött, också detta för att lindra följderna av foderbristen.

Man räknar inte med att eventuell nederbörd nu längre kan bidra till att höja spannmålsskördarna, men däremot finns det ännu ställvisa förhoppningar om vallarna samt skörden av exempelvis potatis och sockerbetor.

Nationella reaktioner behövs

Mats Nylund säger vidare att uppköparna bör kunna hjälpa till med högre förskottslikvider, så som vissa redan har beslutat.

– Detta med tanke på att inte höstsådden äventyras.

Vidare påminner ordföranden om att SLC tillsammans med bondeorganisationerna från övriga länder runt Östersjön har vänt sig direkt till EU:s lantbrukskommissionär Phil Hogan och generaldirektorat för jordbruk, DG Agri med förslag till hjälpåtgärder för jordbrukarna.

– Reaktioner behövs dock på det nationella planet, eftersom beslutsprocessen i EU är långsam, säger Mats Nylund.

När det gäller den ekologiska husdjursproduktionen har det också varit till diskussion att tillåta utfodring med konventionellt foder, vilket Sverige har beslutat att göra.

Inom SLC lutar man i alla fall tillsvidare åt det hållet att så mycket ekologiskt foder som möjligt först bör samlas ihop för att få en klar bild av tillgång och behov.

– Ifall tillgången inte räcker måste vi förstås ta upp frågan ännu en gång, säger Mats Nylund.