Slam
Veckans Tok

Slamgödsel

– Med tanke på gödselns prisutveckling anser jag att det borde vara jag som fakturerar för tömningen!