Jordbruk

Skyldigheten att låta kor och
kvigor som hålls i båsladugårdar
gå ute ändras

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5-30.9, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

De återstående 30 dagarna kan genomföras vid önskad tidpunkt under året, också under sommartid.

Förordningen kommer att ändras under våren så snart som möjligt och tillämpas från och med den 1 oktober 2024.