Bjorn Stenmark
Björn Stenmark blir även chefredaktör för tidningen Skogsbruket.
Skogsbruk

Skogskultur fick ny ordförande

Skogsbruksingenjör Björn Stenmark, 46, har valts till ordförande för Föreningen för Skogskultur. Han tar över efter Tomas Landers som lett föreningen i åtta år. Stenmark efterträder också Landers som chefredaktör för tidningen Skogsbruket.

Föreningen för Skogskultur, gundad år 1910, har som målsättning att allsidigt främja skogsbruket och att idka informationsverksamhet på området.

Enligt Stenmark utgör dagens debattkultur en god grund för en faktabaserad diskussion om skogliga frågor.

– Därför vill jag, tillsammans med styrelsen, jobba vidare med de målsättningar som gällt allt sedan föreningen grundades.

Chefredaktör för Skogsbruket

Styrelsen för Föreningen för Skogskultur har utsett Björn Stenmark även till chefredaktör för tidningen Skogsbruket. Tidningen är en obunden facktidskrift för skogsägare, skogsfackmän och skogsintresserade. Den ges, sedan 90 år, ut av Föreningen för Skogskultur.

– Trots digitaliseringen finns det ett värde i att tidningen kommer ut också i pappersform. De första digitala stegen har redan tagits. Nu styr tekniken och prenumeranterna den fortsatta utvecklingen. Det viktiga är att leverera fakta och kunskap, oberoende av medieform, säger Stenmark.

Björn Stenmark jobbar till vardags som kundchef på Finlands skogscentrals södra serviceområde med stationering i Jakobstad.