Skogsdagen Skogsforadling Webben
Enligt Juha Ruuska på Tapio kan skogsförädling skapa upp till 30 procent högre tillväxt och säkra trädbeståndet i osäkra tider.
Tema

Skogsförädling kan skapa
upp till 30 procent högre tillväxt

– Skogsförädlingens funktion är att förbättra tillväxten i skogen och därmed även avkastningen, och så försöker man även inverka på trämaterialets kvalitet. På senare tid har dock klimatanpassningen och skadedjurtåligheten kommit med i bilden i allt högre grad, sade Juha Ruuska under sin presentation om skogsförädling under skogsdagarna.

Juha Ruuska är utvecklingschef för tillväxtverksamheten på Tapio. Enligt honom är skogsförädling ett ofta okänt område även bland professionella inom branschen – något som möjligen kommer att förändras inom en snar framtid.

– Det odlas cirka 100.000 hektar skog per år, främst gran och tall. Då klimatet blir varmare kommer det dock att bli aktuellt att odla även andra trädslag. Andelen gran minskar en aning redan nu, medan björken blir mera populär, vilket man ser i efterfrågan på frön och plantor både i Finland och Sverige.

Klimatet ändrar

Fast klimatförändringen skulle fortgå i moderat takt innebär detta enligt Ruuska att vi om drygt 20 år i mellersta Finland kommer att ha samma klimat som i Polen idag.

Då gäller det att fundera över hur trädslagen skall kunna överleva och adaptera sig till förändringen.

– Det uppstår både negativa och positiva effekter. Växtperioden förlängs och blir varmare, medan det uppstår perioder av torka, regn och stormar. Tjälen håller inte i lika länge vilket betyder att det blir svårare för träden att hållas stående.

– Värmen medför dock positiva förändringar som ökad värmesumma och därmed tillväxt. Dessutom blir nya trädslag möjliga medan de nuvarande trädslagen börjar trivas längre norrut.

Skogsförädlingens möjligheter

Enligt Ruuska kan skogsförädlingen här ingripa för att producera livskraftiga plantor som i sig bidrar till att skapa odlingssäkerhet.

– Förädlingsarbetet går ut på att testa olika förädlingsmaterial i olika klimatförhållanden och på olika platser. På så vis kan vi få fram plantor som troligtvis kommer att klara sig i framtidens skogar.

Ruuska påpekar att skogsförädlingen talar ett tydligt språk. I jämförelse med plantager med naturligt ursprung uppvisar den första generationens förädlade fröodlingar som etablerades mellan 1960- och 80-talen träd som är 5-10 procent större än de naturliga både i höjd och i diameter.

I följande generation uppgår skillnaden till 10-15 procent.

– Unga vårtbjörkar som vuxit ur förädlade frön har en stamvolymstillväxt som är ungefär 30 procent större än de som vuxit ur frötäktsbeståndsfrön!

30-40 års omloppstid för vårtbjörk

Enligt Ruuska växer förädlad vårtbjörk som planteras i lundartad moskog i södra Finland i genomsnitt en meter i höjd och 10 centimeter i tjocklek per år.

– Vårtbjörken är något av ett växtmirakel. Det behövs nödvändigtvis ingen slyröjning alls eftersom träden växer så snabbt. Förnyelsemognad uppnås i södra Finland med 30-40 års omloppstid.

Ruuska påpekade slutligen att skogsägare som är intresserade av maximal tillväxt utan vidare bör använda sig av de bästa förädlade odlingsämnena som finns till salu eftersom detta lönar sig i det långa loppet.

– Det handlar om ett långtradarlass mera stock per hektar om man använder den bästa förädlade varan i jämförelse med de naturliga varianterna.