Jordbruksbil I Egen Anvandn 23
Tema

Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till...
Skogsbrukets inkomster Virkesförsäljningsinkomsterna deklareras i punkterna 1.1-1.3. Rotförsäljningar är sådana där skogsbolaget skött avverkningen helt och hållet i egen regi. De inkomsterna antecknas i punkt 1.1. Försäljning av självavverkat virke är leveransförsäljning....
Skattefritt leveransarbete Enligt gällande regler är leveransarbete skattefritt upp till 125 kubikmeter. I exemplet är den avverkade och transporterade mängden (148 kubikmeter) över den gränsen. Det innebär att den del av...
Skogsavdrag Grunden för skogsavdrag har uppstått/uppstår som en följd av köp av skogsmark efter den 1.1.1993. Grunden beräknas som 60 procent av köpeskillingen (inklusive övriga kostnader för anskaffningen) för skogsmarken. Numera...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera