Jordbruk Marknad

Skörden 2017 räckte till för export av 500 miljoner kilo spannmål

Spannmålsskörden hösten 2017 uppgick till 3,4 miljarder kilo. Av denna mängd konsumerades tre miljarder kilo i hemlandet mellan sommaren 2017 och sommaren 2018. Exporten bestod mest av havre. Spannmålslagren minskade något.

Största delen av den inhemska spannmålsskörden, cirka två miljarder kilo, var avsedd som djurfoder.

– Något över 400 miljoner kilo spannmål förädlades inom kvarnindustrin för livsmedelsbruk. Över 300 miljoner kilo användes för mältning och inom den övriga spannmålsindustrin, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

För utsäde följande år reserverades cirka 250 miljoner kilo.

Exporten uppgick till cirka 500 miljoner kilo. Cirka 330 miljoner kilo havre gick på export under skördeåret 2017-2018. Dessutom exporterades över 90 miljoner kilo vete och nästan 80 miljoner kilo korn.

Eftersom rågskörden 2017 var den största under 2000-talet och täckte den inhemska efterfrågan behövde man undantagsvis inte importera råg.

Exceptionellt skördeår

Spannmålsskörden har senast underskridit den inhemska konsumtionen skördeåret 2010-2011. Tack vare de goda skördarna 2007-2009 fanns det då över två miljarder kilo spannmål på lager. Genom att minska på denna buffert fanns det dessutom gott om spannmål för export.

– Enligt den senaste prognosen kommer spannmålsskörden hösten 2018 att uppgå till 2,7 miljarder kilo. Det räcker inte till för den inhemska spannmålskonsumtionen på cirka tre miljarder kilo, fortsätter Anneli Partala.

Spannmålslagren inom industrin och handeln ligger nu på en genomsnittlig volym på 450 miljoner kilo. Gårdarna har sannolikt inga stora lager eftersom vi nu står inför fjärde hösten på rad med minskande spannmålsskördar.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets statistiktjänster följer med produktionen, användningen, förbrukningen och lagerstatus för inhemsk spannmål utifrån tillgänglig statistik. Både spannmålsbalansen och statistiken över användningen av skörden på gårdarna sammanställs per skördeår.

De senaste uppskattningarna gäller skördeåret 1.7.2017-30.6.2018. Statistikuppgifterna finns i Naturresursinstitutets webbtjänst på stat.luke.fi. Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR lägger ut lägesrapporter för innevarande skördeår fyra gånger om året på sin webbplats.