Dsc05133
Bolstaholms Gård har hittat ett framgångsrikt koncept för sin medverkan i den åländska Skördefesten. Köerna var också i dessa coronatider långa till tältet med försäljning av hängmörade biffar och andra köttprodukter från gårdens djur av rasen charolais.
Jordbruk Livet på landet

Skördefesten slog besöksrekord
men bondgårdarna en bristvara

Den åländska Skördefesten slog i år rekord både beträffande det totala antalet besök på medverkande gårdar och deltagarnas försäljning. Men det krympande antalet medverkande lantbruksgårdar oroar arrangerande Skördefestens Vänners ordförande Tony Asumaa.

– För lantbruksgårdarna är det både resurskrävande och svårt att hitta utrymme för både besökare och bilar. Utmaningen är att hitta en lönsam affärsidé för att öppna upp sin gård i tre dagar, påpekar Asumaa.

Han var tidigare mest känd som fotbollsdomare på finländsk och internationell toppnivå och har som politiker bland annat varit kultur- och sportminister i den åländska landskapsregeringen.

Men den i Malax uppvuxne Asumaa är också utbildad diplomekonom och startade för sju år sedan Amalias Limonadfabrik i Lemland. Företaget har vuxit bland annat med hjälp av så kallad gräsrotsfinansiering (crowdfunding) och har de senaste åren också köpt upp företag som Munsalabon Johanna Strands bageri Johannas Hembakta samt Mercedes Chocolaterie, som startades av Mercedes Winquist som flyttade till Åland från Venezuela.

Amalia-gruppen hörde till de 43 medverkande i Skördefesten med totalt ca 101.000 besök till Öppna Gårdar, restauranger och Plåpp Åpp-aktiviteter. Antalet unika besökare var 14.500 personer jämfört med 17.000 rekordåret 2019 innan inresandet från Sverige till Åland begränsades på grund av pandemin.

– Men i år har besökarna i stället varit till fler ställen per person. Vi hade också många bussar från Finland och Estland, berättar Skördefestens Vänners verksamhetsledare Anita Lundin.

Försäljning för nästan en miljon

Skördefestens syfte är att öka försäljningen och stärka förtroendet för åländska produkter samt lära besökarna om livet på landet.

Sammanlagt uppgick den totala försäljningen hos årets deltagare till 958.000 euro och Lundin konstaterar att både den totala omsättningen och omsättningen per försäljare slog rekord.

Hantverk var den mest förekommande produkten, och erbjöds av 65,9 procent av samtliga försäljare. Lantbruksprodukter och livsmedel (31,7), mathantverk (36,6) och servering (29,3) hörde också till det som sålde mest.

Sedan tidigare finns en utredning som visar att Skördefesten utöver den direkta försäljningen har minst 1,25 miljoner euro som ekonomiska kringeffekter för Åland.