Dsc09896
Det fanns också glädjeämnen på ÅPF-mötet. Anna Südhoff (till vänster) som är chef för ÅPF:s helägda dotterbolag Landsbygdens Skattetjänst och ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson kan bland annat glädjas åt en dividend på 15.000 euro som förstärker fackorganisationens ekonomi.
Jordbruk SLC

”Skitsnack på landsbygden”
kring krisstöd för åländska
mjölksektorn

Landskapsregeringens beslut att satsa totalt 500.000 euro som krisstöd till Ålandsmejeriet ÅCA och dess största mjölkleverantör Kristoffer Lundberg samt övriga mjölkbönder på Åland vållade heta känslor på Ålands producentförbunds höstmöte i tisdags.

Lantrådet Veronica Thörnroos (Åländsk center) förklarade att hon beställer en specialrevision eftersom landskapsregeringen anklagas för ”fiffel och båg”. Och jordbruksbyråns chef Sölve Högman blev väldigt upprörd för att det enligt hans åsikt ”sprids osanningar som skapar skitsnack på landsbygden”.

Det var under punkten övriga ärenden som Jan Salmén riktade skarp kritik mot landskapsregeringen för beslutet och handläggningen av krisstödet till mjölknäringen.

Tidigare hade avgående näringsministern förklarat och försvarat landskapsregeringens beslut att stöda mjölksektorn med en halv miljon av det krisstöd på totalt en miljon euro som Åland fick av regeringen Marin för att kompensera jordbruket för höga el-, gödsel- och andra kostnader.

Karlström förklarade sig övertygad om att landskapsregeringens stödbeslut är rätt för att få ”balans i systemet” och därmed ”en bra affär för hela Åland”.

– Det är viktigt just nu eftersom ÅCA lyckats svänga trenden efter flera tunga år på grund av Putins förbannade krig mot Ukraina och annekteringen av Krim 2014, som den avgående ministern formulerade saken.

”Skapar skitsnack”

Jordbruksbyråns chef Sölve Högman som föredrog stödbeslutet för landskapsregeringen blev märkbart irriterad av Salméns sätt att framföra sin kritik.

– Det är osanningar som skapar skitsnack på landsbygden. Jag blir riktigt upprörd när man för fram saker som inte stämmer, sa Högman.

Salmén upprepade sin kritik och beklagade att man inte får svar från landskapsregeringen om hur mycket pengar Andelsbanken kräver och vad som händer om Lundbergs arrende av landskapsägda Haga kungsgård upphör.

– Är det vi ålänningar som får betala? Det är inte bara mjölk- och köttsektorerna som har bekymmer.

Begär specialrevision

Lantrådet Veronica Thörnroos reagerade på vad hon uppfattade som kritik mot landskapsregeringen för ”fiffel och båg” och förklarade att hon redan nästa dag skulle begära en specialrevision av hur beslutet och beredningen av krisstödet handlagts.

Hon påpekade också att landskapsregeringen inte har någon kännedom om vilka lån enskilda bankkunder har. På den punkten fick hon stöd av Leif Hagberg, som är chef för Tomténs Mjölks robotladugård, som ligger bara några hundra meter ifrån Haga kungsgård.

– Landskapet har inget att göra med vilka lån en bankkund har och om kunden inte kan betala.

Grönsaksodlaren Bo-Erik Sandell uttryckte också missnöje med att hela den återstående delen av det krisstöd på en miljon euro som Åland fått för att kompensera jordbrukets kostnadsstegringar nu har gått till mjölksektorn.

– Det har varit ett besvärligt år för växtodlingen. Ska vi ha nån rättvisa så behöver man kanske fundera på att gynna alla, påpekade Sandell.

Vill aktivera utskotten

Också ÅPF-ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson berörde krisstödet i sitt hälsningsanförande och betonade att ÅPF inte hade något med beslutet att göra. Nu efterlyser hon åtgärder som kompenserar växtodlarna, som också har drabbats av de stora kostnadshöjningarna.

Men som ordförande var hon mycket nöjd med att ÅPF:s ekonomi nu utvecklats i rätt riktning när man i budgeten kan räkna in en dividend på 15.000 euro från det helägda dotterbolaget Landsbygdens Skattetjänst Ab, som fortfarande växer och nyligen har anställt en tredje medarbetare.

Från Stödfonden får ÅPF 5.000 euro som dividend. Ordföranden gladde sig åt att fondens investerade kapital har vuxit från drygt 130.000 till nästan 200.000 euro.

– Nu ger vi mera pengar åt utskotten så att de kan aktivera sin verksamhet, förklarade hon.

”Bra business” för familjemedlem

De formella mötesförhandlingarna förlöpte utan dramatik med en viss förhöjning av arvoden. Ingen protesterade heller mot att medlemsavgiften för familjemedlemmar höjdes med nästan 300 procent eller närmare bestämt från 1,70 till 5 euro per medlem.

-–Familjemedlemmarna får ett eget kort där alla förmåner ingår. Så för dem är det ganska bra business, svarade ordföranden på en fråga från publiken.

Birgitta Eriksson-Paulson återvaldes som ordförande med Johan Holmqvist som vice och Fredrik Söderlund som bedriver köttuppfödning i Jomalaby utsågs enligt valberedningens förslag till ny styrelsemedlem.

Läs också:
Krisstöd ska trygga Ålands mjölkförädling
ÅPF-ordföranden: Växtodlarna behöver också stöd