Lepaa Bondbonor 3
Bondbönor plockade den trettonde augusti i Lepaa. De här tolv sorterna har i sommar testodlats vid Naturresursinstitutet i Jockis samt i Lepaa och i Kjulo. Från vänster: översta raden Paukkusen papu, Julia, Sampo, Kontu, mellersta raden Lielplatones, Vroma, Louhi, Gloria, nedersta raden Savitaipale, Aunus, Hangdown, Tiffany.
Jordbruk

Skillnad på böna och böna

Odlingen av bondböna kunde inriktas efter användning, om det fanns flera sorter att välja på. Naturresursinstitutet har i sommar försöksodlat tolv sorter. Odlingen i Lepaa förevisades i samband med trädgårdsmässan förra veckan.

– Vi blev överraskade när intresset för bondböna blossade upp i så jättestor skala för några år sedan. Förhoppningsvis får vi snart till ett eller flera större forskningsprojekt kring bondböna, till exempel om de olika sorternas egenskaper och växtskyddsfrågor, säger forskare Marja Aaltonen.

Tolv bondbönesorter är med i årets försök, som inte ska blandas ihop med de officiella sortförsöken. Tiffany, Gloria och Julia odlas i Sverige och har där gett goda skördar. Tiffany har gett en bruttoskörd på 5.819 kilogram torrsubstans per hektar, Gloria 4.237 kilogram och Julia 5.198 kilogram.

Tre av de testade sorterna är inhemska lantsorter, Savitaipale, Aunus och Paukkusen papu, som man enligt Aaltonen inte vet så mycket om ännu. Sorterna Hangdown, Vroma och Lielplatones är populära sorter i Europa. De sista tre sorterna i försöket är förädlade av Boreal och odlas i Finland i dag; klassiska Kontu, tidiga Sampo och sena men skörderika Louhi.

Nämnas kan att Boreal kommer med en ny bondbönesort, Vire, men den var inte med i detta försök.

Ursprungligen fanns ett tredje testfält i Jockis, men torkan tog kol på växtligheten. På Räpi försöksgård i Kjulo såddes bönorna den elfte maj, så de drog nytta av vårfukten, och är nu mogna när värmesumman överstigit 1.300 grader. I Lepaa såddes bönorna i slutet av maj, här har de växt som en del av ett trädgårdsland som vattnats.

– Jag kan inte säga något om resultatet ännu, men alla sorterna har klarat sig och producerat bönor både i Kjulo och i Lepaa.

Lepaa Bondbonor 1 B
Tiffany är en medeltidig högavkastande tysk sort som odlas i många EU-länder inklusive Sverige, där den marknadsförs av Scandinavian Seed. Sorten har i många försök haft betydligt mindre halter av glykociderna vicin och convicin i kärnan än andra sorter på den svenska marknaden.

Sort enligt användning

När användningen av bondböna ökat och blivit mångsidigare, finns det också ett större behov att hitta sorter med olika egenskaper. Aaltonen nämner ett exempel:

– Bondbönan producerar skadliga alkaloider i vissa utvecklingsskeden, när baljorna utvecklas. Om hela växten ska tröskas och ensileras, kan man med sortvalet påverka mängden skadliga ämnen i fodret då en del sorter producerar mera alkaloider än andra. Likaså är det viktigt att bladen hålls friska på en sort som ska användas till ensilage.

Användningen av bondböna som livsmedel har också ökat. Av de testade sorterna är Hangdown och Vroma, båda med stora bönor, populära i Storbritannien som självplocksorter, nämner Aaltonen.

– I Finland talar vi om bondböna som en sort, men det finns ett jättestort antal sorter och stora variationer mellan dessa. I framtiden vet vi förhoppningsvis mera om skillnaderna och odlarna kan då välja sort efter hur skörden ska användas.