Bsgi Vessel Movements 2023
Ryssland hotar att säga upp spannmålsavtalet med Ukraina som en följd av ett sabotage mot världens längsta rörledning för ammoniak. FOTO: UN/Levent Kulu
Jordbruk Globalt

Skador på rysk rörledning
hotar igen spannmålsavtalet

Den viktiga rörledningen för ammoniak mellan ryska Samara och Odessa har igen sprängts inom Ukrainas territorium. Den 2.470 km långa ledningen är världens längsta i sitt slag. Ryssland har hotat att dra sig ur spannmålsavtalet från augusti 2022.

Rörledningen är viktig för det ryska kemiföretaget TogliattiAzot, som är världens största producent av ammoniak. Bolaget är en stark aktör inom både den ryska och den globala kemiindustrin.

Detonationen i rörledningen väntas påverka utvecklingen inom FN-projektet Black Sea Grain Initiative, som upprätthåller säkerheten och reglerar trafiken i de känsliga och farliga farvattnen i Svarta havet. Ryssland hotar att säga upp avtalet.

Förenta Nationerna befarar detta. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttryckte på måndagen farhågor för att Ryssland ska dra sig ur avtalet som borde trygga exporten av spannmål och gödsel från tre ukrainska Svartahavshamnar.

Problemet gäller det så kallade Black Sea Grains Initiative, som i juni förra året förhandlades fram av FN och Turkiet. Ryssland kräver åtgärder som garanterar en fri lejd för landets egen försörjning med spannmål och gödsel.

Enligt brittiska källor har Ryssland nu hotat att säga upp spannmålsavtalet med Ukraina som en följd av sabotaget. Ryssland har den senaste tiden börjat fördröja kontrollen av fartygstransporterna i Svarta havet.

Förutsätter en rörledning

Rysslands medverkan i spannmålsavtalet har varit en central del av paketet. Den ryska nyhetsbyrån TASS utgår från att detonationerna och skadorna på ammoniakledningen är den viktigaste orsaken till Rysslands ovilja att följa avtalet.

I samband med FN-överenskommelsen undertecknades ett treårigt samförståndsavtal, som garanterade att Ryssland skulle få bistånd av FN-funktionärer med den egna exporten av livsmedel och gödsel.

Ryssland uppges ha uttryckt missnöje över detaljerna. Ryska livsmedel och rysk gödsel är visserligen undantagna från västerländska sanktioner. I gengäld utgör restriktioner för betalningar, logistik och försäkringar allvarliga hinder.

Enligt den tyska jordbrukssajten Agrarheute vill Ryssland återuppta transporten av ammoniak via den skadade rörledningen. Ammoniaken ska pumpas via röret till den ukrainska hamnen Pivdennyi.

En öppning av rörledningen har varit ett centralt krav från Moskva i utbyte mot avtalet med Ukraina. Avtalet förlängdes senast i medlet av juli 2023. Nu försöker Ryssland begränsa begränsa trafiken till den ukrainska hamnen i Pivdennyi.

Hamnen i Pivdennyi tjänar trafiken till och från den ukrainska staden Yuzhne vid Svartahavskusten i närheten av Odessa. Hamnen är den största och ekonomiskt mest betydande i sitt slag i Ukraina.

Hamnen hanterar styckegods men är därutöver specialiserad på hantering av kemikalier, gödselmedel samt transport av jordbruksprodukter via Svartahavskorridoren. Den sprängda rörledningen har redan tidigare varit föremål för omfattande förstörelse.

Världens längsta ammoniakledning

Rörledningen mellan Togliatti och Odessa är den längsta ammoniakledningen i världen. Ledningen har emellertid inte varit i användning sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022.
Före kriget transporterades årligen omkring 2,5 miljoner ton ammoniak genom ledningen från Ryssland till tre hamnar i Svarta havet. Ryssland anklagar Ukraina för sabotage av ledningen, vilket har tillbakavisats från ukrainsk sida.
Detonationen i ledningen Togliatti-Odessa kommer allvarligt att försena återupptagandet av leveranserna av ammoniak för en lång tid framåt, beklagar Rysslands biträdande utrikesminister Sergej Vershinin.
Ryssland betonar att ammoniak är en viktig komponent för produktionen av konstgödsel, som är nödvändig för jordbruket i många utvecklngsländer. Angreppen på rörledningen är enligt Ryssland ett akut hot mot FN:s spannmålsavtal.