Sjalvverksam
Veckans Tok

Självverksam

– Hur ser läget ut i dag för den självverksamme skogsägaren?

– Vi finns kvar ungefär en i varje by, före detta skogsägare med en medelålder på ca 70 år. Intresset för skogen får oss att fortsätta, alternativt dåliga hemförhållanden!